Teachers and education workers

light candles for truth, justice and change

 

St. Peter's Parish Church, Quezon City

 

March 13, 2008

 

 

 

Teachers and education workers held a candle-lighting program for truth, justice and change at the St. Peter's Parish Church on Commonwealth Avenue. The activity was organized by TEACHERS ACT NOW!, a broad alliance of teachers and education workers formed in the wake of the NBN-ZTE corruption scandal that has rocked the Arroyo administration.
 

 

“TEACHERS ACT NOW! aims to bring together all those teachers who want to join in the struggle to discover the truth about the NBN-ZTE deal and other corruption scandals involving the Arroyo administration, to hold the wrongdoers accountable for their actions, and to push for lasting changes in government and society,” said Philippine Normal University professor Malou Agustin-Santiago, one of the conveners of TEACHERS ACT NOW!

 

 

“Our members include public and private school teachers from elementary to college level,” she added.

“Organizing ourselves is the key to sustaining the momentum of our campaign for truth, justice, and change through the summer break and beyond. We will continue to hold activities, such as forums and discussions, during the summer months and prepare ourselves for the mass mobilizations that are likely to take place once classes resume in June,” said Santiago.

/p
Google

/p
           

 

Dalawang tula
ni Joi Barrios

Kasapi, BAYAN, TOWNS Batch 2004

 

LONGHINO

Longhino, Longhino!
Sundalo kang Romano.
Ikaw na pumukol ng sibat,
Sa tagiliran ni Kristo,
Pagkat nais matanto
Kung ang hininga niya?y
Tuluyan nang napugto.
Ikaw na bulag,
Ngunit sa tilamsik ng dugo,
Ay nakakita ng liwanag.

Ay, Longhino!
Ngayo?y Semana Santa na naman
Sa aming bayan.
Masdan ang mamamayang ipinapako
Sa krus ng kahirapan.
Duguan ma?y di bulag,
Pagkat nais ay katotohanan,
Sibat ang katulad,
Sugatan ngunit sumusugat.

Longhino, Longhino!
Taumbayan kaming
Di na makasapat ang milagro.
Laon nang tumilamsik ang dugo,
Laon nang di makasapat ang sibat,
Laon nang naghahanap,
Naniningil ng hustisya,
At ngayong Semana Santa,
Bumabangon kami?t nabubuhay,
Hiningang di mapupugto!
Handang ipaglaban
Ang matwid at tutuo!
 

 

ANG NUNAL

Ang nunal.
Masdan ang nunal niyang
Malaki?t maitim.
Ano kaya ang tinatago
Nitong lihim?

Shhhhhhhhhh!
Ang nunal.
Ang sabi ng iba,
Ang nunal daw, ay tanda ng ganda.
Ang sabi ko naman,
Aba, kumporme sa bida.
May babaeng gaya-gaya,
Kamukha daw ng artista,
Nang tumakbo sa halalan,
Nunal ay ipinangalandakan.

Ang nunal!
Ang sabi ng Medical Encyclopedia,
Maaring mag-iba
Ang hitsura ng nunal.
Maaring magpalit ng hugis,
Lumaki, anong kahindikhindik,
Lumolobo sa kanyang kananakaw,
Sa kanyang kauumit!
Nunal na nagbabago ng kulay,
Nagmimistulang may buhay!
Itong nunal kaya?y nangingitim
Sa dami ng pinaslang,
Ng budhi niyang anong dilim?

Mga kababayan! Masdan ang nunal!
Hindi ito palaisipan,
Wala nang maililihim
Ang nunal na sakim.
Sa nunal na ito, anong dapat gawin,
Kung pagsisimulan ng kanser na kumakalat,
Kanser na pumapatay, kanser na pahirap?
Tanggalin natin ang nunal!
Sunugin kung kinakailangan!
Sa nunal na kanser ang siyang katulad,
Bayan natin ay iligtas!
Ito ang tawag, ang hamon sa ating lahat!
 

Download poems
 

 

Download:

Declaration of UP Manila University Council

Paninindigan, Pahayagan ng BAYAN, 1st Quarter 2008

 

           
   
   
   
           

Home

Send us your feedback