Anakpawis partylist's Ouster Sunday and Easter eggs

 

March 23, 2008

 

 

▲Nanay Mameng Diunida, chair of the  Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY), led members of her urban poor organization, the  Anakpawis partylist and the National Network of Agrarian Reform Advocates – Youth (NNARA Youth-UP Diliman) in an Ouster Sunday egg hunt at the public market in Trabajo, Sampaloc. They searched for the Easter eggs until they collected all the 10 eggs that spell OUST GLORIA.

▼Eggs laid by the Arroyo administation in 7 years

   
   
/p
Google

/p
Photos courtesy of Anakpawis partylist
           
           
           
           

 

OUSTER SUNDAY!

Muling pagbuhay at pagsulong ng kilusan para patalsikin si Arroyo matapos ang Semana Santa dahil sa mataas na presyo ng mga pagkain at iba pang gastusin

Naglunsad ng kakaibang protesta ang mga kasapi ng Anakpawis Partylist, Kalipunan ng Damayang Mahihirap (KADAMAY) and National Network of Agrarian Reform Advocates – Youth (NNARA Youth-UP Diliman) sa Palengke ng Trabajo malapit sa España, Manila para muling patampukin ang panawagan sa pagpapatalsik kay Gloria Arroyo sa gitna ng abot-langit na pagtaas sa presyo ng pagkain at iba pang mahahalagang bilihin. Nagsagawa sila ng OUSTER EGG Hunt sa paligid ng palengke kung saan nangolekta sila ng iba’t ibang makukulay na “ouster eggs” hanggang sa mabuo ang mga salitang OUST GLORIA.

“Pinapatay na tayo ni Gloria.”

Ayon kay Carmen Deunida, tagapangulo ng KADAMAY at pangalawang pangulo ng Anakpawis, ang matinding pagkalam ng sikmura ng taumbayan ay matibay na batayan para patalsikin si Gloria. “Kahit tapos na ang pag-aayuno, hindi pa rin makakain ang maralita dahil sa sobrang taas ng presyo ng mga bilihin. Imposible nang makabili ng disenteng pagkain ang mga maralita dahil nagmamamahalan lahat ng pagkain, mula sa bigas hanggang sa tilapia. Pinapatay tayo ni Gloria sa sobrang kagutuman!”

Ayon sa pag-aaral ng IBON, kahit pagbasehan pa ang datos ng gubyerno, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom – mula 10.8 milyon nuong 2003 hanggang 12.2 milyon sa 2006. Anila, maraming Pilipino ang hindi nakakakuha ng sapat na pagkain dahil sa hindi sumasabay ang pagtaas ng sahod sa mabilis na paglobo ng daily cost of living. Ayon pa sa IBON, bagamat nagpapatuloy ang krisis sa suplay sa pagkain dahil sa monopolisado ang bentahan sa bigas, malaki ang epekto ng hindi pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa kawalan nila ng kakayahan na bumili ng makakain.

Kaisa ng mga nagpo-protesta ang mga ordinaryong manininda sa lugar sa kanilang mga panawagan para sa pagbabago at pagpapaalis kay Gng. Arroyo. Ayon kay Deunida, pinakamatinding biktima ni Arroyo ang mga masang anakpawis na marangal na naghahanapbuhay para kumain. “Dahil isang kahig, isang tuka na ang kondisyon naming mahihirap, mas malinaw para sa amin kung bakit kailangan na namin ng agarang pagbabago.”

Mas pasisiglahin pa ng mga nagpo-protesta ang kanilang mga aktibidad sa mga komunidad ng maralita sa mga susunod na araw. Anila, mas mabilis nilang ikakalat ang mga protesta sa iba’t ibang panig ng Kamaynilaan at sa buong bansa para patalsikin na si Gloria. # # #

Download statement
 

     
     
     
           
           
           
           
     
           
           
     
           
           
 

 

Easter Message:

OVERCOMING THE CROSS AND THE TOMB

Luke 23:50-53

Matthew 28:5-7

I Corinthians 15:54c-55

 

by MS. SHARON ROSE JOY RUIZ-DUREMDES 
Convenor, Philippine Ecumenical Peace Platform (PEPP)
Former General Secretary, National Council of Churches in the Philippines (NCCP)

 

Click here to download Easter Message

 

           

Home

Send us your feedback