On World Food Day:

Bohol farmers call for food security and genuine land reform,

not land conversion, corruption and militarization

 

Tagbilaran City, BoholI

 

October 16, 2008

 

 

Farmer members of HUMABOL and allies stage a picket-rally at the gate of Agricultural Production Center in Tagbilaran, Bohol where Secretary Yap was a guest at a World Food Day  Rice Festival

 

Farmers demand justice to the hundreds of farmers whose farms where destroyed because of the land leveling program of multi-billion-peso Malinao Dam Project in 1997 which has rendered the land unproductive. Another Dam is the P165 Talibon dam built in 1998 which until now is not oeprational; wrose, the corruption case filed against NIA official was dismissed by the Ombudsman recently

 

/p

/p
Photos courtesy of HUMABOL-KMP
           
           

 

Hugpong Mag-uumang Bol-anon
Kilusang Magbubukid ng Pilipinas
181 E. K. Inting St. Tagbilaran City, Bohol, Tel no. 5001034
Sec Reg. No. 138489
 

Oct. 16, 2008 – Press release
 

Kagutom, Kakabus, Korapsyon ug Kabangis – KRISIS!
 

Kini ang heneral nga hulagway sa kasamtangang panahon ug panggobyerno sa rehimeng US- Arroyo.

Ang panahon sa Oktobre 16-21, maoy giilang Semana sa mga Mag-uuma ug ang Oktobre 21 maoy adlaw diin nahimo ang PD27 ang repormang Agraryo ni Marcos nga gipulihan sa CARP. Ilaom sa PD27 ug 20 ka tuig sa CARP, nagpabilin nga pito (7) sa matag napulo (10) ka mag-uuma ang walay yutang gipanag-iya. Kining maong adlaw giila usab nga Pangkalibutanong Adlaw sa Pagkaon ug panahon nga angayan untang saulogon sa mga tigmugna sa pagkaon.

Sa Oktobre 21, 2008, sa ala 1:00 sa palis ipahigayon sa HUMABOL ang usa ka Marsa-Protesta sa dakbayan sa Tagbilaran. Mga isyu nga pagalangkuban sa maong protesta mao ang kapakyasan ug kapalpakan sa CARP, padayong suliran sa kawalay yuta, land ug crop conversion, kakulang sa supurtang agrikultural, korapsyon, kawalay proteksyon sa langyaw ug lokal nga pagpahimulos ug politikanhong pagpamatay sa han-ay sa mag-uumang nakigbisog.

Pagpaningil sa nahitabong pagamit sa mga mag-uuma aron mapagawas ang P728 Million nga Fertilizer fund nga nahimong Election fund sa 2004. Ang P165 million fund sa Talibon dam nga walay dam nga napabarog, ang gipasaka nga kaso batok sa miusik-usik sa maong pundo gibasura ra usab sa ombudsman.
 

Ang pagama og mga dagkong proyektong inutang sama sa Malinao ug pinakamahal nga Bayungan dam. Sa Malinao dam, padayong gihikawan sa Hustisya ang gatusan ka mag-uumang giguba ang ilang umahan sa landleveling project niini ug wala matubigi nga mga basakan. Ang Bayungan dam, nagpabiling dam ug wala pa makahatag og serbisyong patubig sa mga mag-uuma ug dako ang pagtan-aw sa HUMABOL nga halayo nga maabot ang gipanghambog niining 5,000 kapin ka ektaryang matubigan.
 

Taliwala sa giatubang natong krisis sa bugas ug pagkaon, gilargada ug gipatuman sa rehimen ang kuyanap nga crop conversion alang sa kahakog niini sa dolyar nga kita, mas gipakusog ang plantasyon sa oil palm sa probinsya ug karon gitarget ang 10,000 ka ektarya aron tamnan og tuba-tuba o jathropa para biofuel nga kontrolado ra usab sa mga langyaw.
 

Sa programang pagpalambo kunuhay sa pagpananom og humay, mas gitagaan usab og dakong pundo sa gobyerno ang pagpakuyanap sa mga hybrid seeds o binhi sa humay nga dili natural, kining maong mga binhi kontrolado sa mga langyaw’ng agro-korporasyon, taas og panginahanglan sa dili organikong abuno ug pestisidyo. Dugang maglubong kini sa mag-uuma sa utang ug mas gamay ang iyang kita kay ang bulto sa abot adto man padulong sa bayad sa binhi, pestisidyo, abono ug mga usurero, maumaw pa ang yuta og magkataas ang panginahanglan sa komersyal nga abono.


YUTA ang nangunang kahimanan sa mga mag-uuma alang sa pagtampo sa pagsulbad sa krisis sa pagkaon, kusganong gipanawagan namo ang pagbasura sa inutil nga CARP ug pagpasa sa Genuine Agrarian Reform Bill. Ang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug kausaban, gihalaran na og kinabuhi sa among mga kaubanan. Sila si Olympio Crame, Eugenio Furog, Nestor Arinque, Lizelda Cuñado-Estorba, Victor Olayvar, Mario Auxilio ug Ronald Sendrijas – mga biktima sa politikanhong pagpamatay tungod sa ilang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug kausaban sa katilingban. Ang pagkab-ot sa katumanan sa ilang gipakamatyan maoy paghatag og hustisya sa ilang kamatayon sanglit kining maong bangis nga rehimen dili man gayod makahatag og hustisya ngadto sa iya mismong mga biktima.
Tinuod nga Reporma sa Yuta – Tubag sa Krisis sa Pagkaon!

Danilo Olayvar
Kalihim Heneral

 

The farmers with their own World Food day theme: “Food Security, not land conversion, corruption and militarization. Implement Genuine Agrarian reform and oust Arroyo”

 

 

           
           

 

Hugpong Mag-uumang Bol-anon

Kilusang Magbubukid ng Pilipinas

   181 E. K. Inting St. Tagbilaran City, Bohol, Tel no. 5001034

Sec Reg. No. 138489

 

 

 

Open Letter to Agriculture Secretary Arturo Yap

 

Oktobre 16, 2008

An open letter

Secretary Arturo Yap
Department of Agriculture
Republic of the Philippines

Tinahod namong Secretary Yap,

Mga Pagtimbaya sa Kalinaw ug Kaangayan!

Ang panahon sa Oktobre 16-21, maoy giilang Semana sa mga Mag-uuma ug ang Oktobre 21 maoy giilang Pangkalibutanong Adlaw sa Pagkaon, mga adlaw nga angayan unta saulogon namong mga tigmugna sa pagkaon.

Ang Hugpong sa Mag-uumang Bol-anon nasakit pag-ayo sa nasinati sa katawhan nga krisis sa bugas sanglit unta usa man kita ka agrikultural nga nasud. Ang padayong suliran sa kakulang ug kawalay yutang matikad, land ug crop conversion, kakulang sa supurta, korapsyon, kawalay proteksyon sa langyaw ug lokal nga pagpahimulos ug politikanhong pagpamatay sa among han-ay maoy nakapasamot sa suliran sa pag-akop-akop sa yuta, nakapaatrasado sa agrikultura ug naghatag og kagutom mismo sa mga tigmugna ug pagkaon ug sa tibuok katawhan.

Among gidemanda gikan sa imong buhatan ug ngadto sa kinatibuk-ang administrasyong Arroyo ang:

1. Hustisya sa nahitabong pagamit namong mga mag-uuma aron mapagawas ang P728 Million nga Fertilizer fund nga nahimong Election fund sa 2004.
 

2. Hustisya ngadto sa mga mag-uuma sa P165 million fund sa Talibon dam nga walay dam nga napabarog ug pagbasura sa kasong korapsyon nga gisang-at sa ombudsman kalambigit niini.
 

3. Hustisya alang sa gatusan ka mga mag-uumang nawagtangan og yutang matikad tungod sa palpak nga landleveling project sa Malinao dam sa libo kapin ka ektaryang service area nga wala matubigi.
 

4. Hustisya alang kang Olympio Crame, Eugenio Furog, Nestor Arinque, Lizelda –Cuñado-Estorba, Victor Olayvar, Mario Auxilio ug Ronald Sendrijas – mga biktima sa politikanhong pagpamatay tungod sa ilang pakigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug kausaban sa katilingban.
 

5. Pagbatok sa nanghitabong crop conversion gikan sa pagkaon ngadto sa oil palm, biofuel (jathropa/tuba-tuba) ug uban pang cash crops nga mas dugang mobunga og krisis sa pagkaon ug pagkalubong sa utang sa mga mag-uuma.
 

6. Pagbatok sa nahitabong oil exploration ug planong oil drilling sa kadagatan sa Bohol nga diin dako og mahimong kadaut sa kalikupan ug panginabuhian sa mga kaigsoonang mangingisda ug mopagrabe sa krisis sa pagkaon.

7. Pagpaningil sa supurtang agrikultural alang sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma. Asa naman ang subsidiyong pang-abono, pagseguro sa makatarangunong presyo, libreng patubig, mga pasilidad ug uban pa?
 

8. Pagbatok sa pagamit sa mga inorganic hybrid seeds nga mas naghatag og dakong kita sa mga Agro-Corporation ug naglubong sa mga mag-uuma sa utang. I-asdang ug ipalambo ang malahutayong pagpanguma nga luwas gikan sa kontrol sa mga dagkong kompaniyang langyaw ug kadaut sa yuta ug kalikupan.

Issues raised by HUMABOL ranged from failure of CARP, corruption and inefficiency of dam projects in the province, crop and land conversion (oil palm and Jathropa), pro-agro corporation hybrid rice production against organic farming and support opposition to the oil exploration in the CebuBohol Strait.

Reference:

             Ruben Sabior

             Chairperson

     
     

9. I-atras gikan sa kasabutang General Agreement on Tariffs and Trade - World Trade Organization ang kalambigit sa liberalisasyon sa agrikultura sa nasud.
 

10. YUTA ang nangunang kahimanan namong mga mag-uuma alang sa pagtampo sa pagsulbad sa krisis sa pagkaon, apan 7 sa matag 10 kanamo ang wala manag-iya sa yutang among gitikad, supurtahan sa DA ang panawagang pagbasura sa inutil nga CARP ug pagpapasa sa Genuine Agrarian Reform Bill.

Alang sa HUMABOL ug sa kabus nga mag-uuma,

Ruben Sabior
Tsirman
Download Letter in Wrod format
 

           

 

 
 

Google