Kalumaran slams military recruitment and harassment

of Lumad students in Surigao

 

Lianga, Surigao del Sur

 

July 23, 2009

 

 

Kalumaran, a Mindanao-wide alliance of lumad groups, slams the Armed Forces' 401st Infantry Brigade, 58th and 36th Infantry Battalion for forcibly recruiting to the paramilitary Manobo students in an alternative learning school in Lianga, Surigao del Sur. The students are among the 1,753 Manobo residents from the 15 communities who fled their homes last July 18 fearing for their lives because of military operations.


The military’s recruitment drive has disrupted the studies of the 124 high school students from the Alternative Learning System for Agricultural and Livelihood Development (ALCADEV), an institution accredited by the Department of Education.

 

   
/p

/p
Photos courtesy of Kusog sa Katawhang Lumad sa Mindanao (KALUMARAN)
           
           

 

Kusog sa Katawhang Lumad sa Mindanao
KALUMARAN

STATEMENT
July 23, 2009

Kalumaran slams military recruitment and harassment of Lumad students in Surigao

Why include students for recruitment to the paramilitary?

Kalumaran, a Mindanao-wide alliance of lumad groups, slams the Armed Forces' 401st Infantry Brigade, 58th and 36th Infantry Battalion for forcibly recruiting to the paramilitary Manobo students in an alternative learning school in Lianga, Surigao del Sur.

The military’s recruitment drive has disrupted the studies of the 124 high school students from the Alternative Learning System for Agricultural and Livelihood Development (ALCADEV), an institution accredited by the Department of Education. The students are among the 1,753 Manobo residents from the 15 communities who fled their homes last July 18 fearing for their lives because of military operations.

Since July 11, 401st Brigade, 36th and 58th Battalions have turned Alcadev and the rest of the lumad communities into a garrison. The soldiers forced their way into homes and schools, handed out leaflets calling on the Manobo lumads to "surrender" and join the Task Force Gantangan and its armed Bagani Force, a paramilitary group formed particularly for the lumads. They have also demanded from the Alcadev faculty the registered list of students.

These actions blatantly disregarded the rights and safety of the indigenous community. The aforementioned military units have shown their ignorance of human rights by staying in public places such as the Alcadev school, sowing fear and endangering the lives of the students and the teachers as they brandish their arms.

They also blatantly violate international humanitarian laws governing children in armed conflict by recruiting students and harassing them by forcing school authorities to provide their identities for military purposes.

The military is justifying their operations in the area because the school is purportedly a “front” of the communists, implying that it is illegal. But what is illegal in teaching youths how to read and write? With their operations, they have shown that they are more to be feared than respected by indigenous youth.

The Arroyo government’s National Internal Security Plan for Indigenous Peoples (NISP-IP) is once more sowing terror in Lumad communities. Arroyo wants its bogus counter-insurgency program succeed in 2010, at the expense of the education and future of Lumad children.

Kalumaran again condemns the Arroyo regime’s 401st Brigade, 36th and 58th Battalions for their disregard of the rights of students and civilians, and demand that they pull out from their operations so that the students can resume their studies and that the 15 communities too can resume their livelihood.


Dulphing Ogan
Secretary General

     
           
     
=          
==          
           

 

 

PAHAYAG NG LKM SA NAGANAP NA PAMBOBOMBA SA MINDANAO

 

Taos-pusong nakikiramay ang Liga ng Kabataang Moro (LKM) sa mga biktima at naulila ng  sunod-sunod na pambobomba sa iba’t-ibang lugar sa Mindanao. Mariin naming kinokondena ang may kagagawan ng karumaldumal na krimeng ito. Mariin din naming tinututulan ang arbitraryo at walang batayang pagbibintang ng militar at ng Malacanang  sa mga Moro at Muslim na may  kagagawan ng karahasaan.

 

Sa tuwina, bago pa man mahawi ang usok, agad nang itinuturo ng militar at pamahalaan ang Moro o Muslim o ang MILF na siyang nambobomba.. Ginagamit nito ang naganap na karahasan  upang  papalitawin at paypayan ang hidwaang Muslim at Kristyano;  bigyang katwiran ang patuloy na pananalakay ng militar sa mga komunidad ng Moro; at upang lalo pang patindihin ang gyera laban sa  diumano’y terorismo.

 

Sino ba  ang ang higit na makikinabang sa pagpapalaki sa isyu ng terorismo, kidnapping at mga pambobombang nagaganap ?

 

Hindi ang mahigit sa 340,000 mamamayang Moro na biktima ng sapilitang ebakwasyon. Lalo pa ngang mahihirapan ang mga nasa evacuation centers dahil sa  pahayag ng United Nations na pansamantalang itigil ang mga relief operations  bunga ng  mga pambobomba. 

 

Hindi rin ang mga komunidad ng Moro na tiyak na daranas ng matinding karahasan at samut-saring paglabag sa karapatang pantao na ibubunga ng operasyon militar na tumutugis sa diumano'y  mga Moro na nambomba, mga “terorista” o kaya'y kasabwat at simpatisador ng mga “terorista”.

 

Ang rehimeng Arroyo ang higit na makikinabang sa bawat bombang pinasasabog sa alinmang lugar sa bansa.

 

Para sa rehimeng Arroyo, buhay at kamatayan ang usapin na makapanatili sa kapangyarihan. Sa dami ng kinakaharap nitong isyu—mula sa pandaraya sa eleksyon, korapsyon, pagnanakaw, panunuhol, maramihang pamamaslang at malalang paglabag sa karapatang pantao at panunupil-- tiyak na kulungan ang babagsakan  ng pamilya Arroyo at mga kasabwat nito kapag nabigo ang rehimen  na manatili sa kapangayarihan sa 2010.

 

 

Kapag nabigo ang rehimen sa isinusulong nitong charter change sa pamamagitan ng   Con Ass, bukas ang opsyon nito sa pagdideklara ng Batas Militar o  Emergency Rule. Maari nitong gamiting dahilan ang ang multo ng  de-istabilisasyon, kaguluhan at kunwa'y lumulubhang pananalakay ng mga terorista sa iba’t-ibang bahagi ng bansa.

 

Sa lahat nang ito, malinaw ang ginagawang panliligaw ni GMA sa suporta ng Estados Unidos at ng Presidente nitong si Barack Obama.

 

Para naman sa Estados Unidos, ang Cha-cha at ang pagpapalaki sa isyu ng terorismo sa bansa ay magsisilbi at magbibigay katuwiran sa pananatali ng kanilang  tropang militar sa Pilipinas.   Ang mga tropang Amerikano ay tuwirang lumalahok sa operasyong militar laban sa MILF. Sinasanay din nito ang tropang Pilipino sa pagbaka sa mga itinuturing na kaaway ng pamahalaan. May mga ulat na lumalahok ang mga sundalong Amerikano sa pag-iimbestiga sa naganap na pambobomba sa Cotobato at Sulu.    

 

Hindi maikukubli ang katotohanang ang pangunahing dahilan ng presensya ng tropang Amerikano sa bansa ay upang  proteksyunan ang lumalaking interes pang-ekonomya, pampulitika at pang-militar ng Estados Unidos sa ating bansa at  sa Timog-Silangan at Gitnang Silangang  Asyas.

Mga kapatid sa paniniwalang Islam at mga kapatid na Kristyano, sa loob ng siyam na taong panunungkulan ni GMA tuluy-tuloy na dumanas ng karahasan, pangungutya, diskriminisyon at ibayong  paghihirap ang mamamayang Moro.

 

Tuloy-tuloy nitong binibigyang mukha ang terorismo at ang gyera nito kontra-terorismo sa katauhan ng mga Moro.

 

Sobra na, tama na! Hindi na natin mapapayagan pang magpatuloy ito. Hindi na tayo makapapayag namagtagal pa ang rehimeng ito sa kapangyarihan.

 

1.       Tutulan at labanan  tangka ng rehimeng Arroyo na manatili sa poder ng kapangyarihan!

2.       Tutulan at labanan ang Charter Change, Ibasura ang Con Ass !

3.       Tutulan at labanan ang Martial Law !

4.       Palayasin ang tropang Amerikano ! Palayain ang bansa sa anumang panghihimasok ng mga dayuhan !

 

 

Liga ng Kabataang Moro  (LKM)

National Capital Region

Ika- 19 ng Hulyo, 2009

 

           
**          

 

 
 

Google