400 Bicolanos travel to Manila

to protest against intensified military operations

 

Camp Crame, QC

 

November 19, 2009

 

 

 
   
/p

/p
Photos courtesy of Bayan - Bikol
     
     
     
           

 

400 Bicolanos travel to Manila as protest against intensified military operations
November 19, 2009

Distance fail to hinder Bicolanos as almost 400 denounced the intensified military operations gripping the region through a protest caravan to the Department of National Defense and Commission on Human Rights today.

KARAPATAN, Alliance for the Advancement of People’s Rights – Bicol and Bagong Alyansang Makabayan – Bicol front lined the groups expressing outrage over the evident rise in human rights violations in the region.

“The intensified military operations worsen the already poverty-stricken situation of the Bicolanos. Continued military presence not only in the far-flung baranggays but also in urban areas meddles with the economic activities of the residents and primarily, the farmers,” said Bagong Alyansang Makabayan – Bicol Spokesperson Tessa Lopez.

Lopez stressed that militarization also sows fear among communities, thus paving the way for mining companies to continue their operations despite public dissent and negative environmental effects.

“In the case of Monte de Oro mining operations in Catanduanes, the military is used to safeguard the business interests of the company and not the welfare of the affected communities. This is expected because it is well-known that the First Family owns a large share of the mining firm,” said Lopez.

Meanwhile, the human rights group also called the attention of the Commission on Human Rights to inquire into the escalating number of human rights violations in the region. To date, 198 cases of extrajudicial killings have been noted and most remain unresolved. One of which is the killing of Pastor Isaias Sta. Rosa in August 3, 2006 where an Order of Battle was found in another dead person confirmed to be the team leader of the military death squad. The case is still unresolved despite clear evidence pointing to the 9th Military Intelligence Battalion of the 9th ID as perpetrators.

In 2006 and 2007 alone, 50 and 31 cases of extrajudicial killings respectively have been documented. According to KARAPATAN – Bikol Spokesperson John Concepcion, this figure is not a far cry from the 21 cases reported this year.

“The Bicolanos have not let the distance discourage us from bringing our woes here in Manila. This also goes for militarization. We will not let this repress our rights,” said Concepcion.

Reference:
John Concepcion, KARAPATAN – Bicol (09103199044)
Tessa Lopez, Bagong Alyansang Makabayan – Bicol (09108258398)

http://baretangbikolnon.multiply.com/photos


http://baretangbikolnon.wordpress.com/

 

     
           
     
     
     
=          
==          
     
     
     


Kilusang Magbubukid – Lupa Para sa Magsasaka, Hindi Militarisasyon!
 

October 19, 2009 by baretangbikolnon

Sa buong linggong ito ng Oktubre mula a-15 hanggang 21 ay huhugos ang masang magsasaka sa buong bansa mula sa kanayunan hanggang sa kalunsuran upang tuloy-tuloy na ipaglaban at ipanawagan ang daan-taong ng kahilingan: LUPA PARA SA MAGSASAKA!

Dito sa Bikol, magkakaroon ng malawakang mga pagkilos sa 6 na probinsya mula Okt. 20-21. Ang Lakbayan sa Camarines Sur at Albay ay mag-uumpisa ng Okt. 20 hanggang 21. Mula sa 4 na distrito ng CamSur ay magtatagpo-tagpo ang lahat ng kalahok sa syudad ng Naga habang ang Lakbayan naman sa Albay ay mag-uumpisa mula sa mga komunidad na apektado ng Bicol International Airport at magtatagpo-tagpo ng iba pang kalahok mula sa 3 distrito nito sa Penaranda Park sa harap ng kapitolyo at dito na magkakampuhan sa gabi ng Okt. 20. Ang koordinadong pagkilos ng lahat ng probinsiya kung saan magkakaroon ng martsa-rali ay sa Okt. 21.

Ang Linggo ng Magsasaka ay nag-umpisa nitong Oktubre 15 bilang paggunita sa “World Food Day” sa buong mundo. Ngunit, sabi nga ni Tata: “Sa aming mga magsasaka, World Foodless Day ito at hindi lang isang araw ito nagugunita kundi araw-araw dahil maraming mamamayan ang halos hindi na kumakain sa sobrang kahirapan lalo na kaming maliliit na magsasaka. Gayung kami ang nagtatanim at lumilikha ng pagkain, kami ang walang makain.”

Ang Linggo ng Magsasaka ay Paniningil sa Gobyerno at Pagdiriwang sa Walang Humpay na Pakikibaka ng Magbubukid.

Paniningil sa papet na Rehimeng US-Macapagal Arroyo na nanuhol at nagmaniobra upang maipasa at maaprubahan nito lamang Agosto 2009 ang ekstensyon ng hungkag na programa sa lupa, ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Hungkag at bigo ang implemetasyon ng CARP sa Kabikolan dahil hanggang sa ngayon, , sa 1.5M magsasaka sa Bikol, 7 sa bawat 10 ay walang sariling lupa at nananatiling tenante o buwisan at tagapangalaga lamang sa bukid habang libo-libong ektaryang lupain ang nananatiling asyenda na kontrol ng mga Panginoong Maylupa o PML na karamihan ay pulitiko (na nakakonsentra lamang sa halos 200 pamilya), developer at dayuhang kapitalista. Walang suportang serbisyo at subsidyo sa agrikultura mula sa gobyerno.

Paniningil ito sa pagprayoridad ni GMA sa rehiyon para sa dayuhan at malakihang pagmimina sa ilalim ng kanyang Mining Revitalization Program na ibinatay sa Mining Act of 1995 kung kaya’t parang kabuteng nagsulputan ang napakaraming Transnational Corporations o TNCs at lokal na korporasyon para sa pagmimina. 5 sa 23 priority mining projects sa Pilipinas ay nasa Bikol at 2 nito ay nasa Rapu-Rapu, Albay. Ang 3 ay ang Masbate, Nalesbitan at Del Gallego Gold Project. Dagdag pa dito ang Paracale Gold Proj., Geograce Mining Corp., Coal Mining, PNOC at Good Found Cement Factory. Sa karanasan sa lahat ng pagmiminang ito ay hindi naging kapakipakinabang sa mga apektadong komunidad bagkus ay lalong nasadlak sa kahirapan, pagkasira ng kapaligiran at paglabag sa karapatang pantao sa mamamayan ang nangyayari at ang tanging naiiwan ay LASON.

Paniningil ito sa walang habas na kumbersyon ng produktibong lupaing agrikultural tungo sa komersyal, industriyal at eko-turismong gamit. Hinahambalos ang mga magsasaka ng samu’t-saring mga programa at proyekto ng gobyerno (nasyunal at lokal) na lalong nagpapalala ng kawalan ng lupang binubungkal at dislokasyon sa kabuhayan. Halimbawa nito ay ang Bicol International Airport Bicol Bicol River Basin Proj. at mga Dam tulad ng sa Sipocot. Paniningil rin ito sa korupsyon ng pera na dapat sana ay nakalaan sa agrikultura tulad ng Fertilizer Scam (P728 M), humigit kumulang P150 Bilyon Coco Levy Fund, bilyong pondo ng CARPs, P43.7M para sa Balikatan, at iba pa.

“Militarisayon, OPLAN BANTAY II at SOT, Bala, Bomba, Pandarahas at Pananakot hanggang sa Pagpatay sa pangunguna ng AFP!, Ito ang nangyayari at ginagawa sa buong Bikol – sa aming magbubukid at sa buong mamamayan.” Dagdag pa niya.

Gayunpaman, kahit pasistang inaatake ay matatag at mapagpasyang hinaharap ng magbubukid ang laban para sa Tunay na Reporma sa Lupa, Ipinagtatanggol ang mga tagumpay na sa lupang sakahan habang Isinusulong ang HB 3059/ GARB.

“Walang maaasahan na pag-unlad ang magbubukid at pagbabago sa lipunan sa ilalim ng gobyerno ni GMA. Tanging ang mahigpit at sama-samang pagkilos lamang ang solusyon sa daan-taong nang problema sa lupa. Kailangang pukawin, organisahin at pakilusin ang magbubukid at mamamayan upang patalsikin ang Rehimeng US-Arroyo at labanan ang imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo na pinag-uugatan ng suliranin ng uring magsasaka at ng mamamayang Pilipino.” Pagtatapos ni Tata.###
 

     
     
           
     
     
           
**          

 

 
 

Google