A Tribute to Alexander Martin Remollino

Poet, Writer, Activist

1977 - 2010

 

September 4, 2010

 

■   Video clips

 

■  Video: Night of tribute by artists and journalists, Sept 6

 

■  Video: Night of tribute by BAYAN,  Sept. 7

 

■  Postings on Alex' Facebook wall

 

■  Some one hundred poems of Alex Remollino

 

 

   
   
   
/p

/p

 

Poetry Reading at Taumbayan Bar

 

Comrades and friends of Alex held a poetry reading of his poems on September 3 in an event called Alkansiya ni Alex.

This was to  help raise funds for his medical expenses. A few minutes  after it ended, Alex passed  away.

 

           
     
           

 

PAKIKIRAMAY AT PAGPUPUGAY KAY KASAMANG ALEXANDER MARTIN REMOLLINO

Nina Joma at Julie Sison
3 Setyembre 2010

 

Nakikiramay kami sa pamilya at lahat ng kasama at kaibigan ni Kasamang Alex sa kanyang pagpanaw. Nagpupugay kami kay Ka Alex bilang makabayang aktibista, matatag na rebolusyonaryo, makata ng bayan at mamamahayag.

 

Kahit na nasa malayong lugar kami, naging malapit kami kay Ka Alex dahil sa aming madalas na lihaman at kooperasyon sa paggawa ng mga interview, mga poetry reading at pagpapalaganap ng mga pahayag at artikulo. Nagkakaisa kami sa diwa, damdamin at pakikibaka para sa pambansang kalayaan at demokrasya.

 

Maigsi ang buhay ni Ka Alex subalit makahulugan at mabunga. Ang mga ambag niya sa pakikibabaka mananatili at lalago sa pagsulong ng bagong demokratikong rebolusyon ng sambayanang Pilipino. Tularan natin ang maningning na halimbawa ni Ka Alex at ipagpatuloy ang ating pakikibaka!

---------------------------------------

The readers of Arkibong Bayan are invited to click: http://www.josemariasison.org/  This is the authorized website of Prof. Jose Maria Sison.  It has been recently restructured and improved by its editors.  Thank you for your attention.

 

           

 

Date: Sunday, September 5, 2010, 12:03 PM

Dear Friends,

Like so many of his friends, we are shocked by the sudden and untimely death of Alex Martin Remollino at the young age of 33. Please convey our sincerest condolences on behalf of the NDFP Negotiating Panel, to his beloved partner Becca and the rest of his family and relatives.

We knew him as a very dedicated and competent journalist, seeking the truth to advance the people's struggle for national and social liberation. His keen sense of justice and support and compassion for the exploited and oppressed struggling for liberation could be felt in his writings. He was quick to respond and take up the current and burning issues of the time.

We honor him as a true people's journalist and poet. His devotion to the people's cause reminds us of the NDFP's first Chairperson, Antonio Zumel, an outstanding people's journalist.

May the noble memory and legacy of Alex Martin Remollino live on and inspire more and more people's journalists, poets and activists to continue the people's struggle for national and social liberation.

Yours sincerely,

Luis Jalandoni
Chairperson, NDFP Negotiating Panel
 

           

 

Statement of the Antonio Zumel Center For Press Freedom
on the Passing of Alexander Martin Remollino
4 September 2010

ALEXANDER MARTIN REMOLLINO: JOURNALIST OF THE PEOPLE

The Antonio Zumel Center for Press Freedom extends its deepest condolence to the family, friends and confreres of Alexander Martin Remollino, who passed away last September 3. Ka Alex, as he was fondly called, was a longtime writer for Bulatlat.com, a poet and an activist.

In his poetry, Ka Alex lent his fervent voice to denounce oppression.

In his activism, most recently with the Bagong Alyansang Makabayan, he showed a commitment to side with the Filipino masses.

In his journalism, he trumpeted the struggle of the Filipino people for genuine democracy.

Ka Alex made a real sacrifice. With his writing skills, he could have easily sought a job with mainstream media or advertising companies. But he chose to pursue alternative and progressive journalism, realizing early on that his pen can be used as a sword to fight injustice, oppression and tyranny.

He embodied the ideals that activist-journalists like Antonio Zumel had sought to live up to: to relentlessly seek the truth and to always side with the people.

He serves as an inspiration to young Filipino journalists. His legacy will remind them that serving the people is something that journalists can -- and must -- do.

We are proud of Ka Alex. We will miss him.
-3o -

           
     

x

Some poems of Alex Remollino posted

in Arkibong Bayan

by Mon Ramirez on Thursday, September 2, 2010 at 11:42pm

 

Alex (who is recovering from an ailment at a Manila hospital) almost always has a poem for every major event that gets posted at Arkibong Bayan. His poem gives the website visitors a concise summary of the content of the particular posting.

 

Tomorrow night, his friends will hold an All-Alex Poetry reading at Taumbayan Bar at Kamias Road.

 

Here are some of his poems at Arkibong Bayan.

 

Higit na Mahal

http://www.arkibongbayan.org/2010/2010-04April25-montreal/montreal.htm

 

 

Bago padapuin sa kanila ang inyong mga pamalo

http://www.arkibongbayan.org/2010/2010-07July22-kampuhan%20fasting/kmp%20kampuhan.htm

 

 

Huwag mong isiping ang iiyong pagyao;y di paglisan ng isang bayani

http://www.arkibongbayan.org/2008-05May21-kabelatifi/kabel1.htm

 

 

Gold

whttp://www.arkibongbayan.org/2008-09Sept15-PolPrisoners/released.htm

 

 

x

Of pies and crumbs

http://www.arkibongbayan.org/2010/2010-08Aug14-SaNgalanNgTubo/snt.htm

 

 

A hundred Februaries and more after

http://www.arkibongbayan.org/2010/2010-02Feb04-FilAmWar/fil-Am%20war%20breaks%20out.htm

 

Epitaph for Rebelyn Pitao

http://www.arkibongbayan.org/2009/2009-03-March17-RebelynPitao/Rebelyn2.htm

 

The fight should rage on

http://www.arkibongbayan.org/2009/2009-03-March21-Iraavfa/iraqi%20invasion%20anniv%20and%20vs%20vfa.htm

 

Kung mamamatay tayo

http://www.arkibongbayan.org/2006/2006-03March26-ZamboCrusadeForCris/zamboc4c.htm

 

Maguindanao

http://www.arkibongbayan.org/2009/2009-11Nov24-Vs%20Maguindanao%20massacre/Maguindanao%20massacre.htm

 

And so the b ell should now toll for thee

http://www.arkibongbayan.org/2007-04April05-merespeck/merespeck.htm

 

His life was not glitter but light

http://www.arkibongbayan.org/2007-12Dec06-TributeToNick/Tribute2Nick2.htm

 

Maguindanao, Sulu, Lano del Sur 2007

http://www.arkibongbayan.org/2007-05May30-maguin/doc/tula.txt

           
           
=          
           

 

HINDI KAKALAWANGIN ANG MAKINILYA
(Sa alaala ni "Manong" Antonio Zumel, peryodista ng sambayanan,
Agosto 10, 1932-Agosto 13, 2001)

Wala isa mang tuldok, Manong,
 

sa pahayagan ng iyong buhay.
Hindi kailanman kakainin ng kalawang
ang makinilya mong riple rin,
na ang bawat salitang iniukit sa papel
ay punlong sumagasa
sa matandang tanikala.
Ang nakalipas ng baya'y sagana
sa iyong mga bakas,
ngunit hinding-hindi ka lilipas:
balita kang hindi kailanman kukupas.

 

   

 

Para kay Kasamang Alex: Hindi Kinang Kundi Liwanag
by Judy Taguiwalo

September 5, 2010

Marami nang parangal ang naisulat para kay Alex Martin Remollino kabilang na ang mga tula ng pagdadalamhati sa kanyang maagang pagkamatay na mga tula rin ng selebrasyon ng kanyang buhay at pakikibaka.

Naantig ako sa parangal ng isang kasamahan namin sa All UP Workers’ Union sa post niya sa Facebook: “pagpupugay kay kasamang alex.tunay na na kasama sa simulain, matamis ngumiti at silahis ng araw ang bawat ngiti na ipunopukol nya sa amin”.

Sapol nito ang naramdaman ko sa pagpanaw ni Alex sa batang edad na 33 taon. Dahil katulad nang marami sa mga nagmamahal kay Alex na di siya nakasama sa araw-araw na gawain, nakikita ko lang si Alex sa mga pagkilos at sa mga porum at maalaala rin ang kanyang paging palangiti.

Nagkumustahan lang kami sa pagkilos sa Supreme Court noong Agosto 18 kaugnay ng protesta laban sa compromise agreement ng Hda. Luisita. Naroon siya sa Recto Hall noong Agosto 23 sa book launching ni Joi Barrios. Nagngitian lamang. Dahil katulad nang marami sa iba pa, kumportable kong kapalagayang loob si Alex kahit hindi ganoon kalalim ang pagkakakilala sa isa’t isa. Kumportable na kapalagayang loob dahil iisa ang simulain, iisa ang mithiin, iisa ang pinaglilingkuran.

At matapat ang ginawang paglilingkod ni Alex sa pamamagitan ng kanyang panulat: mga artikulo man ito sa bulatlat, mga tula ng pakikibaka at pag-asa, mga press releases para sa Bayan. Matalas ang kanyang paggamit ng mga salita para singilin ang mga nagpapahirap sa bayan. Mapagmahal ang kanyang mga salita para bigyang pugay ang mga nakikibakang anak-pawis.

Nang mabalitaan ko ang kanyang pagkamatay, naisip ko muli ang pag-iiba sa liwanag at kinang na sa pagkaalam ko ay unang ipinag-iba ni Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto na pinagmulan rin ng isa sa tatlong paboritong quotations ni Alex na nakalagay sa kanyang Facebook account: "Life that is not consecrated to a lofty purpose is like a tree without a shadow, if not a poisonous weed."

Ang kinang at liwanag ang metaporang ginamit ni Alex sa tulang inialay niya kay Monico Atienza: “His Life Was Not Glitter But Light” :

In a nation grown enamored of the glitter of foil,
his life was not glitter but light:
a bright star, steadfast amidst the dark sky and long night
in this "country of our sorrows."

Alex, mahal na kasama, manunulat at makata ng bayan, sa iyo na iniaaalay ang iyong mga saknong
Sa bayang sinasamba ang kinang ng palara
Ang iyong buhay ay hindi kinang, kundi liwanag
bituing matatag sa gitna ng kadiliman at mahabang gabi,
dito sa “bayan ng ating pighati”

At maidagdag ko, “dito sa bayang ating lubos na sinisinta. “

Sa puso namin, sa puso ng sambayanan nakatayo ang iyong bantayog: Alexander Martin Remollino: matapat na naglingkod sa mamamayan.

 

 
==          
     

 

September 3, 2010

Ina Silverio
 

For Alex who served his Muse well

Hi, Alex. I’m still in shock over the news that you’re gone. Jo (Abaya-Santos) had been giving me updates as to how you were doing, and for the last three days I’d been under the relieved impression that you were doing better and on the sure path to recovery.

You were always such a good friend to me, Alex. Another soul who loved the written word and reveled in it. When we first met in 2002, you were immediately friendly and open and willing to share all that you knew.

I remember the time when we emailed each other extensively about books and poetry and writing and art and whether it was okay to give alms to beggars (we agreed that it was — nevermind the warnings that many beggars were actually members of syndicates: why ignore the opportunity to give an old woman or a reed-thin child enough money for one meal? Why take the risk of turning away from someone who really needs help? Giving alms, we agreed, was the least that anyone can do.) I remember you saying how much you were interested in history– it was like an archeological dig to you, you said. Always something new to discover in the past, you said. History, you said, always has something to teach us.

And you wrote about your brother and how proud you are of him. And your mother, whom you deeply loved. You were a family that wrote and read and shared what you read and wr0te and through literature and learning you made life bearable despite the unromantic economic challenges that came your way.

Alex. I used to call you the angry young man (sorry, but you were younger than me!) because of your stories about how you often had to stop yourself from butting in on strangers conversations and wanting to correct their wrong impressions. “It’s hard having to listen to naive-bordering-on-the-stupid-remarks,” you said. So as you rode the bus — a long journey from San Pedro to Manila then on to Quezon City — you plugged your ears with music to avoid hearing (1) ‘stupid remarks from strangers’; and (2) ‘idiotic commentaries from so-called broadcast journalists during their radio shows’.

And who could forget your stories about wanting to punch certain people in the face? Politicians, military men, high-ranking government officials. It always cracked me up how you could sound so angry one moment and then be smiling the next.

Oh but you kept your temper, and what anger you felt you channeled into your writing, your poetry. You controlled your temper and all the world saw was you smiling, even if your written words always betrayed that under that smiling exterior was a young man who felt such fire, such compassion for the poor, such love for the Revolution.

Alex, you made me stop writing poetry. I bet you didn’t know that. Ay Kasama, sobrang husay at sobrang bilis mo kasing gumawa ng tula, talagang inggit ako sa iyo noon! It always took me at least a day to give poetic shape and form to feelings, and everytime you emailed me your latest work, I felt envious and annoyed at myself for not being as prolific as you. So I said, crap, why write poems about (1) poverty (2) justice (3) freedom (4) the dawn we are all waiting for when Alex Remollino has already written them?

It was always good to hang out with you during rallies and symposia. You were an attentive listener, and could always be relied on to repeat things one missed hearing. I remember you sometimes getting emotional during rallies led by the Kilusang Magbubukid ng Pilipinas or the Kilusang Mayo Uno– you were then the angry young man whose compassion made him bleed out poems that raged against the injustice suffered by the poor and working people. You shook your head as you shared news you’ve heard, and a sharp curse would sometimes escape you as you wished for the death of exploiters, those who denied life to so many, many others.

The last time we saw each other was during the launch of my book ‘Crispin Beltran: the Life and Struggle of Ka Bel.’ You had helped edit the book and combed through the dates and places mentioned in it, and I will always be grateful for how kindly and swiftly you responded when I first sought your help. (You could always be depended on to help fellow writers, Alex– generous with your time and thoughts. How many of the comments on my blog entries came from you, kaibigan? You were always sharing your enthusiasms and ideas, and you were such a kindred spirit.)

After the launch, you walked up to me and gave me that smile I will never forget. We shook hands, and you asked me to sign two copies – one for you, and one for your fiancee Becca. I remember how shy you sounded when you said her name, and how your smile deepened. Ah, Alex – that smile of yours was the smile of a man in love! Becca is lucky to have had you, and that night when you made me sign a book in her name, it was clear how you felt that it was you who was lucky.

And now, well, Alex, you were 32, just barely 32, and you will always be 32. Had you won your last battle, I know you would have written more poems about your ordeal and say how our commitment to the cause of freedom and justice is more than enough reason to fight for life and go on living. You fought the good fight, Alex, and this is what we, all of us who love you, will remember. Your poetry, your compassion, your deep and unabiding sense of right and wrong made you who you were, and we are honored to have been your friends. You have left us, but your words will never leave us, and in that way you will always be with us all the same.

Alex. The Revolution was your muse, and you served her well. Pinakamataas na pagpupugay sa iyong alaala, manunulat at makata, aktibista at Kasama. Goodbye Alex, and thank you for the friendship!
—————-
For my friend and comrade Alexander Martin Remollino 1977-2010.
 

     
     
     
           
     
     

x

Alexander Martin Remollino (1977-2010)

by Tonyo Cruz

http://tonyocruz.com/?p=2973

 

Alex was Tinig.com associate editor and columnist since 2002, among others.

Alexander Martin Remollino, activist writer and poet, passed away Friday night (Sept. 3) at the Philippine General Hospital after a courageous fight against pneumonia and a lung infection.

His colleague at Bayan, Renato M. Reyes Jr., announced his passing over at Twitter and Facebook.

 

Alex left behind his mother Maria Carpio, brother Aris Remollino and fiancee Rebecca Lawson.

On his Facebook page, Alex described himself simply as “a writer and development worker in the Philippines”.

 

But that is not exactly true.

 

Alex was a well-known and respected poet in both English and Filipino. He was one of the principal leaders and co-founders of poets and writers’ group Kilometer64.

 

In fact, his KM64 colleagues, friends and admirers were holding a benefit event in his honor when Alex passed away. It was supposed to be a night of celebration as participants recited and performed his poems.

 

According to Philippine literature portal Panitikan:

 

One of his poems, “Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon,” was set to music and used in a music video produced by ARREST Gloria. The video won second prize in the 18 th Gawad CCP para sa Alternatibong Pelikula at Video.

 

x

His poetry were published on Arkibong Bayan, frictionmagazine.com, Poets Against the War and the multimedia anthology Slam the Body Politik, and in KM64 chapbooks, among others.

A journalist, he was a staffwriter for online newsmagazine Bulatlat.com from 2003-2010, and associate editor for Tinig.com from 2002 until his passing. He was a member of the National Union of Journalists of the Philippines.

 

In 2004, he co-authored the book “Subverting the People’s Will: the May 10, 2004 Elections” which was published by the Center for People Empowerment and Governance.

 

His published works – either news features, essays or poems – reflected fealty to the causes and concerns of the marginalized and underrepresented. It was thus no surprise that he joined the Bagong Alyansang Makabayan as public information staff and research early this year.

Alex studied Legal Management at the University of Santo Tomas but abruptly stopped due to financial constraints.

 

Alex celebrated his 33rd birthday last August 6.

 

A recital of the facts of Alex’s shortened life is not enough to articulate how he is/was loved by fellow writers and poets, journalists, activists and the people’s organizations he served. As of posting time, scores have posted tributes on his Facebook page and thousands are expected to give him tribute at his wake and funeral.

 

Many are shocked and deeply saddened by his sudden passing. We lost a good friend, a fellow writer/poet and a reliable chronicler of the big and small things we do to bring change to the country.

 

http://tonyocruz.com/?p=2973

 

 

           
           
Some video clips of poetry reading
           

 

Alexander Martin Remollino: Journalist, Poet, Activist

http://www.bulatlat.com/main/2010/09/04/alexander-martin-remollino-journalist-poet-activist/?awesm=fbshare.me_ASFoG&ref=nf


Alexander Martin Remollino was a journalist, poet and activist who devoted the best years of his life to serving the Filipino people.

During his college days at the University of Santo Tomas, Alex joined the League of Filipino Students (LFS) and participated in mass protests not only against tuition increases but also against problems confronting the public. His political activism never stopped even as he was forced to drop out of school due to financial constraints.

In 2002, he worked briefly for Ibon Foundation as researcher and, later that year, started writing for Bulatlat.com, an alternative online magazine.
For Alex

For Alex Who Served His Muse Well

Elegy for Alexander Martin Remollino

Ikaw Na Nagturo Sa Aming Manalamin Sa Harap Ng Hangin

Nagtangka Kami

Tuparin Natin ang Banta ng Ating Panahon*

Alex wrote in flawless English with ease; his writing skill enabled him to write about complex issues in a language understandable to the common reader. For nearly 10 years, Alex used his talent to expose the issues of the oppressed and the marginalized. With his writing chops, he could have chosen to work for the mainstream media where he could earn a more decent income but he opted to stay with Bulatlat to pursue the progressive, pro-people journalism the website is known for.

The aspirations and the struggle of the Filipino people for genuine freedom and sovereignty, their quest for peace based on justice, the Moro and indigenous peoples’ struggle for self-determination — the mainstream media largely ignored these issues but Alex was there to consistently and passionately write about them.

“The way it is, I compare my situation as a journalist with other journalists who work in other publications: even though they receive higher wages than we, the intellectual and professional environment in Bulatlat is more satisfying,” Alex said in an interview with a blogger in 2008. “Such satisfaction emanates from writing about the daily struggles of the ordinary people that most in the mainstream media often ignore.”

While he also wrote for other publications to make ends meet, Alex never compromised his activist principles. In fact, he used these other venues to further inform the public about the plight of the Filipino masses.

Alex was known for being taciturn but he minced no words about issues he felt strongly about. While he seldom talked about his personal circumstances and feelings, he was very active in political discussions.

Alex used for his poetry the truths he gleaned from his journalism. Unlike other young poets who found muses from the imagined, Alex drew inspiration from the real sentiments and aspirations, agony and hope of the masses. What he would not share with friends and colleagues would end up in his poems, told more fervently, told more gracefully.

Alex left Bulatlat in February this year and went on to work for Bagong Alyansang Makabayan (Bayan). There, he used his writing skills to help Bayan amplify its positions on the burning issues of the day and even took on the task of speaking about these. Even as his health began to deteriorate — he was later diagnosed as a diabetic; his vital organs had been so severely damaged he ended up at the ICU — Alex continued to perform the tasks assigned to him. To the very end, he remained a writer for the people. To the very end, he never wavered in his commitment to serve them.

At 33, his life may have been short but what Alex did during the best years of his life will be remembered for quite sometime.

 

 
 
           

 

On celebrating death and missing poetry

From the blog of Tine

http://tinesabillo.wordpress.com/2010/09/04/on-celebrating-death-and-missing-poetry/

 

Yesterday, activist, journalist and poet Alex Remollino passed away. I didn’t really know him personally, just had several mutual friends… Nevertheless, I was saddened by his untimely death. I wrote on my Facebook wall,

“Shocked. Heard about Alex Remollino’s death. Gusto-gusto ko yung mga tula nya. Sabi ko magkakakilala din siguro kami in the near future bilang hindi ko pa sya nakita ng personal…tapos sobrang biglaan… :(

and added on second thought, bilang kasama malamang nagkita na nga kami sa kung saan. malamang maraming rali na rin na napagsaluhan.”

 

I often saw his name in bylines but I was most interested in his poetry. He first drew my attention with his poem:

Dugo sa Isang Tasang Kape
by Alexander Martin Remollino Friday, Sep. 23, 2005

(Sa alaala nina Ding Fortuna at Meliton Roxas, mga inutas na lider-manggagawa ng Nestle Philippines. Si Fortuna, na pinaslang noong Setyembre 22, 2005, ay humalili kay Roxas bilang pangulo ng unyon sa Nestle Philippines nang siya’y patayin noong 1989.)

 

Bago mo palapatin sa labi ang kapeng nagyayabang
na siya’y masarap na inuming magkakaloob
ng masarap na buhay,
isipin mo
kung ibig mo ring inumin
kung kaya mo ring lunukin
ang nasa tasa ring dugo
nina Ding Fortuna at Meliton Roxas –
mga buhay na kinitil ng dilim
sapagkat naghangad na alpasan ang gabi.

 

The Nestle boycott was my special advocacy at that time (when I came across his poem three years after he wrote it).  I was touched by his poem, as well as that of Joi Barrios and Dennis Espada. Later on, together with other schoolmates, I visited the Nestle workers and stayed with them for three days.

 

I am most thankful for writers and poets like Alex. Writers have that gift of reaching out to the broadest audience, tugging at you heartstrings and awakening critical minds.

 

At the young age of 33, Alex had served the country well.

 

In the progressive movement, the death of a fellow activist becomes a celebration of his life. In just hours, letters, testimonials and poems for Alex were posted online. Even Melissa Roxas gave her own elegy for Alex.

 

For those who have not yet been oriented in progressive traditions, the death of an activist, most often than not – however famous or quiet he was while still alive, calls for a night or two of Parangal. Parangal – an awarding of sorts. Relatives, friends and even compatriots who didn’t really know the departed are invited to listen to testimonials, songs and presentations dedicated to the deceased. Sometimes, especially if the comrade became a part of more than one sector, each night is sponsored by a specific group. On the first night, student activists might give their share of songs and eulogies; the second night can be organized by his fellow workers in the trade union, and so on.

 

I have attended my share of Parangal nights. The last one was the only time that I personally knew the departed. It was a double funeral actually – both artists at that. It was a sad and emotional night. It made me miss them even more, with all their paintings hanging on the walls.

Celebrating death will always be bittersweet. But it has its own aim of inspiring and keeping people together.

 

As Mao said in his 1944 speech/writing “Serve the People,”

“All men must die, but death can vary in its significance. The ancient Chinese writer Sima Qian said, “Though death befalls all men alike, it may be weightier than Mount Tai or lighter than a feather.” To die for the people is weightier than Mount Tai, but to work for the fascists and die for the exploiters and oppressors is lighter than a feather.”

 

————————-

Alex’s death reminded me of how literature can be effectively used to convey nationalist ideals – of how I myself was moved by numerous poems and stories written by both famous and unnamed compatriots. Maybe I should start writing again… Posted below is the last poem I wrote (err..texted actually), while waiting in line for a jeepney (in my hometown in Cavite)…

BACLARAN

O Baclaran, Baclaran, Baclaran
Bilis punuan!
Ang maiwan
magdusa na lamang,
mag-abang sa swerte,
sa mahabang pila
sa terminal,
palengke o kalye.

O eto Lawton!
Karipas
Unahan
Bilis o tatlong oras kang maghihintay
Di na makakapasok
sa eskwela, trabaho o raket.
Maiwan ka na lang
magsaleslady sa maliit nating SM
o magsaka at magpastol
sa gitna ng naglalakihang subdivision.

Kung ayaw mo,
aba e bilisan mo.
At kulang ang mga dyip.
Kulang sa libo-libong pasaherong
nagbabakasakali

na may puwang pa
sa puno nang Maynila.

 

 
 
 
 
           
   

 

Ngayong maulang gabi, susulat ako ng tula ng dalamhati - hindi ng pamamaalam
by Noel Sales Barcelona

on Friday, September 3, 2010 at 10:54pm

Sa alaala ni Alexander Martin S. Remollino (Agusto 6, 1977 - Setyembre 3, 2010)

Sa gabing maulan
at nagtatago ang buwan
sa mga alapaap
ay tutula ako ng tula ng dalamhati
subalit hindi ng pamamaalam

sapagkat ang yapos at kilik
ng hanging malamig
na humahaplos sa mga talahib -
kagaya ng mga damo sa kaparangan
kung saan nasaksihan nila ang iyong kadakilaan
ay pagpapaalalang hindi ka lumayo
bagkus, naririyan ka lamang.

at muling makikita ka
sa bawat ngiti at tangis ng masa
sa bawat igik at hagikhik ng balana
sa bawat tangis at ngiti ng sanggol na kalong ng ina
ay makikita kita...

sa bawat demonstrasyon at piketlayn ng obrero at obrera
sa bawat pakikibaka't pagsulong ng magsasaka
sa bawat gabi ng kapayapaan at digmaan
sa bawat putok ng baril at kanyon dahil sa Digmang Bayan
sa bawat pag-aaral ng galaw at daloy ng lipunan
sa bawat pagkakaisa't tunggalian
ay makikita kita.

Kaya nga ngayong gabing masinsin
ang patak ng ulan sa aking bubungan
at habang nagtatago ang buwan
sa mga alapaap
ay tutula ako ng tula ng dalamhati
subalit hindi ng pamamaalam

dahil nababatid ko, nababatid kong
ang kagaya mong nagmahal
at umibig nang tapat sa masa at Bayan
ay nagiging imortal
at hindi kailanman mamamaalam --
lagi ka lamang naririyan, nagmamasid
sa bawat tagumpay at kabiguan
ng masang iyong pinaglingkuran.

at ngayong gabi,
habang nagtatago ang buwan
at maging ang nagkikislapang mga bituin
susulat ako ng tula ng dalamhati
subalit hinding-hindi ako sa iyo
mamamaalam at hihintayin kita sa sabana
sa pithaya ng Internasyunal
ay yayakapin kita sa pulang bukangliwayway!

 

 
Alex, Balang araw (click to view/listen)
   
           

BONUS TRACKS:

Alex at SONA 2010

           
 

Malapit sa stage. May sinusulat si Alex. May dalawang nanggugulo, napapakamot sa ulo, kaya napangit at tumingin na lang sa malayo. ;-)

 

◄   Photo by J.A. Santos, at the SONA 2010
   
           
**          

 

 
 

Google