Salute to UP Diliman Chancellor Caesar Saloma
on his Last Working Day

 

Quezon Hall, UP Diliman

 

 Feb. 28, 2014

/p

 

 

     
   
 
/p

/p
Photos by Arkibong Bayan, El Bacani of UPSIO, Connie Marquina, Rosana Parinas
and Edge Uyanguren as indicated by the filenames
           
     
     
     

.

SALUTE TO UP DILIMAN CHANCELLOR SALOMA
 

A fond salute and farewell to UP Diliman Chancellor Caesar Saloma who refused to be bamboozled in ramming down system policies without goingthrough democratic processes. For that, your quest for a second term was not supported by the Pascual Administration! We will continue to work for a nurturing university which you tried your best to develop. Pagpupugay at saludo!
 

--- Former UP Faculty Regent, Prof. Judy Taguiwalo


Pagpupugay kay Chancellor Ceasar Saloma!

Hindi tinatapos ng simpleng laro ng numero ang pagiging tunay na tsanselor.Maliwanag na sa aking pamantayan ay kayo ang tumutugma. Isang panukat na kailan man ay hindi kayang tapatan o sumahin ng ano mang aritmitik.

Tangapin po niyo ang aking taas kamaong pagsaludo, tanda ng pagkilala at pasasalamat sa inyong pagiging sensitibo, pagpapakita ng tunay na pagkatig sa aming mga isyu bilang mga kawani.

Mabuhay po kayo!


---- Felix Parinas, Pambansang Pangulo ng All UP WOrkers Union:

Hindi matatawaran ang buong pusong suporta ni Chancellor Saloma sa opisina ng UP Diliman Gender Office. Ang naging laban ng mga Lady Guards na hindi na tinanggap dahil sa isyu ng height, pag bibigay suporta sa isang lady guard na nanganib ang buhay at muntik nang ma rape nang may pumasok na masamang tao sa building kung saan sya ay naka duty. Ang pakikiisa at suporta niya sa lahat ng gawain at proyekto ng UPDGO lalo't buwan ng kababaihan!. A gender sensitive Chancellor! Maraming

Salamat Po!

--- Connie Marquina ng UPDGO

 

I don't know how I will feel about the farewell to Chancellor Caesar Saloma! I felt relieved because finally I can rest from my Admin job. But right now I also feel a terrible loss for someone who has been very generous in providing assistance to our office especially to our non-UP contractual employees. He has never denied any just demand we requested from his Office --waiver of fees, funds for equipment, etc. Chancellor Saloma has indeed been true to his promise to provide a nurturing and caring environment for our employees. Saludo po ako sa inyong husay, sipag at pakikisama sa mga kawani!
 

--- Gerry Lanuza, Director of the Office of Student Housing

Knowing that the outgoing UP Diliman (UPD) Chancellor does not have a Facebook or Twitter account, I may as well share this message to all of you and hope that it reaches Dr. Caesar Saloma. It is a message of thanks for a memorable three years (2011-2014) of serving the so-called flagship campus of the UP System. We may not agree on certain policies and programs, but Dr. Saloma cannot be criticized for not listening to various sectors. I am witness to long and tedious meetings deliberating on policy implications of issues related to UPD. In the wake of the typhoons that hit Quezon City (including UPD), I experienced first hand how he took my calls during the unholy hours of the night, advising me to be patient as regards announcement of work and class suspensions but at the same time understanding that I, as former UP System administrator, must also do my job to inform the public quickly. While my former "superiors" at Quezon Hall have a lot of explaining to do as regards their decision not to support his re-appointment for a second term, I believe that the next UPD Chancellor, Dr. Michael Tan, has to prove his worth by matching, if not surpassing, Dr. Saloma's style of leadership. His, after all, is the closest approximation of democratic governance, transparency and accountability.

Thank you, Dr. Saloma, and congratulations, Dr. Michael Tan!"
 

--- CMC Professor and former AVP for Public Affairs Danilo Arao


UP Diliman Chancellor Saloma, in my term as UP SR, is very open to consultations, scheduled or unscheduled. Inputs and perspectives of students are highly valued in his administration. Sad to know that BOR didn't give him another term to serve as Chancellor.

--- Former UP Student Regent Cleve Kevin Robert Arguelles
 

I won't be saying farewell to our dear chancellor and colleague, Dr. Saloma, kasi naniniwala ako na nariyan pa rin siya para sumuporta sa mga mag-aaral, guro, REPS at kawani, at ipaglaban ang karapatan, katarungan, at kapakanan ng UP bilang University of the People. Mabuhay ka Chancellor Saloma, ikaw na hindi nagpatinag sa kabargasan at kagaspangan ng ubaning administrasyon at pulpol na mga prinsipyo ni Alfredo Pascual.

Chancellor Saloma, PADAYON!
 

--- Mykel Andrada, guro sa CAL

 

On the Next Chancellor of UP Diliman

We continued to support Dr. Ceasar Saloma for another term as Chancellor because we have seen his practice of democratic governance among the different sectors of UP Diliman. From dealing with student issues to the concerns of the community surrounding the campus, he has exemplified what an administrator should be — someone who is able to balance rules and regulations while hearing out the concerns and issues of the sectors.

We congratulate Dr. Michael Tan for being selected as the new chancellor of UP Diliman. We look forward to working with him and hope that his administration will also practice democratic governance and will hear the legitimate issues of the different sectors of Diliman

-- From the Report of the Student Regent, March 2, 2014


Expected na hindi sya i reappoint kasi maka estudyante, maka kawani at makabayan sya. Ayaw ni Pascual at ng BOR ng ganyang chancellor kasi balakid sya sa mga neolib na polisiya ng estado para sa unibersidad..Yon yon e

--- Fatima Castillo, Faculty at University of the Philippines Manila

 


 

     
UPD Vice Chancellor for Community Affairs Prof. Melanie Flores
and UPD Vice Chancellor for Student Affairs Marion Tan
     
Prof. Judy Taguiwalo, former UP Faculty Regent
           
     
     

 


Pasasalamat kay Chancellor Caesar Saloma, 10 Mar 2014

Nagpapasalamat ang Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla sa tatlong taon nang mabungang relasyon kay Prof. Caesar Saloma. Marami ang naisaayos na mga polisiya at kalakaran, at sa patuloy na pagsuporta para sa DZUP at Gawad Plaridel. Kung wala si Caesar, hindi na-revitalize ang Lopez Jaena Workshop for Community Journalism, isang flagship program ng Kolehiyo para sa retooling at honing ng skills sa community journalists, ang nasa frontline ng pagtatanggol sa karapatan sa pamamahayag at killings ng journalists. Sa tatlong taon ulit nito simula 2011, may 53 na journalists na itong na-train. Marami rin sa nauna’t patuloy na renobasyon ng mga fasilidad sa Kolehiyo ay sa naisagawa sa suporta ni Caesar.
 


Si Caesar ang nagturo sa akin na wala namang nangangarap na maging administrador, na lahat naman tayo ay nagtaas lang ng kamay sa pagiging administrador para ipakita ang ating kahandaan na makapaglingkod sa UP nating mahal, na lahat tayo ay mawawala, pati mga gusali at espasyo, at ang tanging mananatili sa UP na magtitiyak na ito’y makapagpatuloy ay ang ating mga akademikong programa.

Maraming salamat sa lahat ng naiambag mo, Caesar para sa Kolehiyo at para sa akin. Ikaw ay tunay na kaibigan na aalalahanin namin nang may ngiti sa aming mga labi at puso.

 

.

 

 

 

Prof. Gerry Lanuza,  Director of the Office of Student Housing
     
           
     
     
     

 

 

Ito ang Pahayag ng All UP Workers Alliance sa Pagpili ng Bagong Chancellor ng UP Diliman

Sa Pebrero 27, 2014, pagbobotohan ng Board of Regents a susunod na Chancellor Unibersidad ng Pilipinas, Diliman.

Naniniwala ang All UP Workers Alliance na mahalaga ang pagkakataong ito upang mailatag ang mga katangian ng susunod na Chancellor na tatlong taon na manunungkulan sa unibersidad. Kaya sa hanay ng mga miyembro ng unyon ng mga guro, REPS at kawani ng unibersidad, mahalaga ang mga sumusunod na katangiang taglay ng susunod na Chancellor:

1. Isinasapraktika ang demokratikong pamamahala
 

Mahalaga na naniniwala ang susunod na Chancellor sa demokratikong pamamahala sa pamantasan. Hindi lamang ito usapin ng pagkakaroon ng simpleng konsultasyon kapag may mga malalaking usapin kinakaharap ang unibersidad, o kaya'y pagsasagawa lamang ng simpleng sarbey para makuha ang sintemiyento ng iba't ibang sektor ng pamantasan. Nakatuon ang demokratikong pamamahala sa transparency ng mga prosesong dinadaanan ng bawat, kinikilala ang kaugnayan ng mga polisiya sa kalagayan ng mga guro, REPS, kawani at ng mga estudyante ng pamantasan, bukas lagi ang opisina at nakikinig sa mga rekomendasyon, suhestyon at hinaing ng iba't ibang sektor ng pamantasan. Hindi lamang dapat na siya'y lider kundi isa ring magandang halimbawa sa demokratikong pamamahala.

2. Naniniwala na ang edukasyon ay karapatan at hindi isang pribilehiyo
 

Mahalaga na may tindig ang susunod na Chancellor sa usapin ng edukasyon bilang karapatan at hindi isang pribilehiyo. Marapat maging progresibo ang kanyang pag-iisip kung sa paanong paraan isasapraktika na ang Up ay isang pambansang pamantasan na naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Binibigyang-puwang dapat ng bagong Chancellor mga nakapasa sa UPCAT subalit hindi tuluyang nakakapasok dahil sa kahirapan. Marapat siyang maging mapagkalingang lider ng unibersidad na pinapahalagahan ang mga hirap at hikahos sa pag-aaral.

3. Mapanuri at kritikal sa tunguhin ng pamantasan
 

Kailangang suriin ng bagong Chancellor ang mga polisiya't patakaran ng unibersidad hinggil sa pagpasok ng mga pribadong kompanya sa UP bilang isang akademikong institusyon. marapat niyang ipaglaban ang makatarungan at makatuwirang badyet sa edukasyon ng UP, kakapit-bisig ang iba't ibang sektor ng unibersidad.

4. Ipinaglalaban ang karapatan ng mga mag-aaral
 

Marapat na tagapanguna ang Chancellor sa pagsulong ng karapatan ng mga mag-aaral. Marapat siya laging bukas sa pakikipag-usap at ugnayan sa mga mag-aaral. marapat siyang magbigay ng tindig sa kasalukuyang Socialized Tuition System (STS) ng pamantasan at makita na ito'y isang porma ng pagkamal ng puhunan sa pamantasan sa halip na makatulong sa mag-aaral

5. Ipinaglalaban ang kapakanan ng mga guro, REPS at kawani ng pamantasan
 

Marapat na pangunahing nagsusulong ng interes ng mga guro, REPS at kawani ng pamantasan ang bagong Chancellor. Isinusulong dapat ng Chancellor ang makatuwirang sahod at benipisyo ng bawat empleyado ng unibersidad.

 

UP Student Regent Krista Melgarejo
     
           
     
     
     

.

All-U.P. Workers Alliance
University of the Philippines System

ALISIN ANG FREEZE HIRING ORDER NG ADMINISTRASYONG PASCUAL!
PUNUAN NA ANG 1,715 BAKANTENG POSISYON!
WAKASAN ANG KONTRAKTWALISASYON SA UP!

With regard to the unfilled plantilla positions, we were told that the budget associated with these positions is not lost but may be released by DBM, subject to the positions being actually filled up. Fine, but there are complications. The money related to the unfilled faculty positions is being used to pay part-time faculty members and lecturers who number more than the unfilled positions and who are not available in any case for full-time appointment.

With regard to the unfilled administrative staff positions, these represent savings arising from efforts to achieve administrative efficiency; filling them up would be retrogressive and result in redundancies.

* Sinipi mula sa ulat ni Pangulong Alfredo Pascual sa BOR noong 2011(21 Agosto, UP Gazette Vol. XLII, No. 3- p.82)

Batay sa ulat ng UP sa DBM, 12,191 lamang sa 13,906 authorized plantilla items ang “filled” sa ngayon. Kung gayon, may 1,715 bakanteng posisyon ang UP! Hangga’t hindi pinupunan ng UP ang mga ito, pupunta lamang sa Miscellaneous Personnel Benefit Fund (MPBF) ng DBM ang pondo para dito.

Sa halip na punuan ang mga bakanteng posisyon at magamit ng UP ang pondo, naglabas pa si Pangulong Pascual ng Administrative Order No. PAEP 13-73 na “Moratorium on Authority to Fill (ATF) Request for Administrative Staff and REPS” para bigyang daan daw ang bagong UP Personnel Services Itemization and Plantilla of Personnel (PSIPOP) noong Agosto 2013.

Kaagad na tinutulan ng All-UP Workers Union at All-UP Academic Employees Union (All UP Workers Alliance) ang memo at nanindigan na:

1. Dapat na patuloy na ipatupad ang regularisasyon, hindi kontraktwalisasyon
2. Dapat punuan ang bakanteng items, hindi freeze hiring
3. Taliwas ito sa Memo No. PAEP 11-05 noong April 11, 2011 tungkol sa University Policies for Authority to Fill Plantilla Items.

Pansamantala lamang umano ang ipinataw na moratorium ngunit higit anim na buwan na ngayong nakabinbin ang requests ng mga opisina para mag-empleyo ng mga kinakailangang regular na kawani. Sa halip na madagdagan ang kailangang tauhan, nababawasan pa ito dahil hindi rin pinupunan ang mga posisyon na nababakante ng mga nagbibitiw at nagreretiro.

Nararapat lamang na punuan na ang mga kinakailangang items dahil:

* Nababalam ang inaasam na pagtaas ng salary grade ng mga regular na empleyado. Katumbas sana ang pagfill-up ng items ng promosyon sa maraming kwalipikadong empleyado na apat na taon ng walang promosyon;

* Mabigat na pasanin sa mga regular na kawani ang multi-tasking na dulot ng kakulangan ng kailangang tauhan sa mga opisina. Napipilitan silang saluhin ang dagdag na gawaing hindi saklaw ng kanilang tungkulin at walang kaukulang kompensasyon. Sa gitna nito, hinahanapan pa sila ng outstanding performance sa ilalim ng Strategic Performance Management System (SPMS) kapalit ng hindi pantay-pantay na Performance-Based Bonus (PBB).

* Matagal nang naghihintay ang mga kontraktuwal na manggagawa na maging regular. Hindi na makawala sa paulit-ulit na proseso ng pag- renew ng kontrata ang UP contractuals. Hindi sila nabibigyan ng dignidad at kapanatagan ng pagkakaroon ng regular na trabaho kahit ginagampanan nila ang gawain ng unfilled positions.

* Lalong lumalala ang kontraktwalisasyon sa UP. Bagaman labag sa Civil Service Code, kalakaran sa UP ang pag-empleyo ng Non-UP contractuals sa paraang job order para sa ‘core and essential functions’ sa mga opisina ng UP. Pinasusweldo sila ng lubhang mababa kaysa itinakdang sahod sa gawaing kanilang ginagampanan. Mas masaklap, walang kasiguruhan ang kanilang trabaho, walang anumang benepisyo, walang karapatang mag-unyon at sa CNA at walang insurance kung mapahamak sa paggampan ng gawain.

Ang pagpapabigat sa pasanin ng mga regular na kawani at tumitinding kontraktwalisasyon ay paglabag sa karapatan at kaseguruhan sa trabaho ng mga empleyado ng UP. Wala itong puwang sa institusyong pampublikong ipinagmamalaki ang sarili bilang tagapaglingkod ng mamamayan. Sa ngalan ng UP bilang Public Service University at hindi sa ngalan ng “administrative efficiency”, ipinapanawagan ang kagyat na pag-alis sa freeze hiring at agarang punuan ang mga bakanteng item para sa mga empleyado ng U.P.

ALISIN ANG FREEZE HIRING ORDER NG ADMINISTRASYONG PASCUAL!
PUNUAN NA ANG 1,715 BAKANTENG POSISYON!
WAKASAN ANG KONTRAKTWALISASYON SA UP!

 

     
     
     
           
     
     
     
     
 
==          
     
     
           
  Edge Uyanguren and Karl Ramirez of Concerned Artists of the Philippines (CAP)  

.

The Asian Scientist: Chancellor Caesar Saloma, University Of The Philippines Diliman

The Asian Scientist: Caesar Saloma, University Of The Philippines Diliman Chancellor


By  | Editorials
February 27, 2012

 

Asian Scientist Magazine talks to the chancellor of the number one ranked university in the Philippines on science education in the UP system, his goals for 2012, and his lifelong passion: photonics research.

AsianScientist (Feb. 27, 2012) – When we named the Chancellor of the University of Philippines Diliman (UP Diliman) as one of our Ultimate Asian Scientists to Watch in 2011, we had a good reason for doing so – we were inspired by how much Prof. Saloma had achieved as a scientist and educator, and more recently by his appointment as chancellor of the number one ranked university in the Philippines.

Our humble honor bestowed onto Prof. Saloma is shadowed by a long list of distinguished prizes he has received along the way, such as the ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award and the Lingkod Bayan Award, both awarded to Prof. Saloma in 2008 for his contributions to photonics research and public service.

Nearly one year after honoring him on our Ultimate list, Asian Scientist Magazine sent its Philippine correspondent Tiffany Chua Copok to interview Prof. Saloma on his first-year tenure as chancellor of UP Diliman.

Warm and personable in nature, Prof. Saloma shared with us his long-term strategic plans for UP Diliman, his hopes for science education in the Philippines, and of course, his pet topic: photonics.

Thank you Chancellor for granting us this interview, it is our great honor to talk to you. Could you describe your tenure as chancellor of UP Diliman since your appointment in March 2011?

Yes, let me give you a background of the University of the Philippines.

UP consists of seven constituents or universities. This academic year, the seven UP universities have a population of 52,405, and 23,385 of these students are studying in UP Diliman. Out of the 23,385, 17,789 are undergraduates, or 42.4 percent of the UP total; 5,596 are graduates, or 53.7 percent of the UP total; so UP Diliman has the ratio of one graduate student for every 3.18 undergraduate students.

The UP system is headed by the president while the constituent units are headed by the chancellors. UP Diliman is said to be the flagship campus for a number of reasons, one is because we have the largest student population. The other reason is that we have most of the Ph.D. faculty members.

The President of UP is elected by the Board of Regents. The Board of Regents is the highest policy making body of the university, and it has 11 members. The President of the Philippines appoints three of which.

The UP President holds the position for six years, no re-appointment. The first chancellor elected when we have a new president is the Chancellor of Diliman. The UP president assumed office sometime in February; I was elected chancellor a month after on March 2, 2011. The chancellor of a UP constituent university has a term of three years with a possibility of re-appointment by the Board for another three years.

Before I became chancellor, I was the director of the National Institute of Physics, then I became dean of the College of Science. During my term as the dean, we built the National Science Complex. Then I became Chancellor of Diliman.

University of the Philippines Diliman campus (Source: Tiffany Chua Copok).

UP Diliman has an area of 493 hectares in the middle of the largest city in Manila (Quezon City). The chancellor, being the chief executive officer, chief operating officer, and the chief academic officer, has a number of challenges that are related to operations. Operational efficiency is a prerequisite to our being a great university.

The area of UP Diliman is a little bit bigger than the Seoul National University which does not deal with the socio-economic challenges brought about by the presence of informal settlements. In the latest census we have more informal settlers than the mandated stakeholders (faculty members, staff, and students). There are just 27,500 mandated stakeholders but informal settlers are at around 80,000. This is a challenge that I, as Chancellor, am facing.

UP is an open campus in a rapidly growing city and people believe that since it is government lands, they can stay here. I realize that it is difficult to achieve academic excellence if we do not know how to operate the university correctly.

If you look at all the challenges in details, it is overwhelming. A 24-7 shift is not even enough to cover the work needed to be done.

What do you hope to achieve for UP Diliman in 2012?

1. Improve the operational efficiency of UP Diliman. When I started in March 2011, I wanted to understand then how to operate UP Diliman. So I started looking at various things in operations like how is the state of our dorms? Our electric bill, security expense, and water bill. For example, we realized that in 2010 we paid a water bill of Ph72M. We have a population of 27,000 so the water consumption should be nearing Ph30M, not Ph72M. Upon investigation, we discovered that we have leaking pipes, thus the high water bill. So this is something I want to achieve in my term: attention to detail and executional diligence; strategic vision is not enough.

2. Increase the UP budget. This is a clamor of every UP President in all the campuses, every year. If we ask the national government for an increase in budget, we should give good reasons. The Philippine population has been increasing at two percent a year. Between 1999 and 2010, the Philippine population increased by almost 20 million but the number of new undergraduate students that UP Diliman is admitting has remained constant per year. It is not correlated to the population as it has maintained a 3,800 absorption capacity. It would be ideal if the intake would correlate to the population increase. If UP Diliman is to have an impact on nation building through time, its graduates have to increase with the population. This cannot happen if our budget remains constant.

3. Make UP Diliman a globally competitive university. UP Diliman has a rather low rank compared to other universities in the Asia-Pacific. I believe we are a smart group of people – there are 95 million Filipinos. Statistically of course, there are fluctuations but environmental factors are working against some of us. Many are diamonds in the rough waiting for a good diamond cutter. I know that the raw talent is there, but we lack the facilities to develop that talent. This is related to the first two points; we need an increase in budget and operational efficiency to work towards our goal.

University of the Philippines Diliman (Source: Tiffany Chua Copok).

Whatever we data we gathered in 2011 would be useful in our strategy for 2012. The contracts and systems in place now were designed under my administration. Of course there are academic problems but unless we know how to operate the university, it is all theoretical. Understanding leads us to the path of enlightenment and improvement.

2012 is exciting: it is when we put in place the systems and policies designed through the data we gathered in 2011. People say that everything is scrutinized under my administration, the reason for that is because I’m a scientist. Executional diligence means that you know the details. Though I also understand that winning the hearts of our stakeholders is also needed so that it won’t cost so much to enforce our policies.

Our ultimate strategic goal is to produce more Ph.D. graduates. UP Diliman produces around 3,200 Baccalaureate degree and 620 Masters students a year, but only 75 Ph.D. graduates a year. We have 524 Ph.D. faculty members in Diliman, and they generally do not mentor Ph.D. students successfully. If each Ph.D. faculty successfully mentors a student, we would produce at least 150 Ph.D. graduates a year.

The higher educational system in the Philippines consists of 1,700 schools and universities, but less than 15 percent of the faculty members have Ph.D. degrees. This means that many of these 1,700 universities cannot offer a viable graduate degree program.

Being the only national university of the country, the burden falls onto UP. We have to produce even more because unfortunately the conditions here in the Philippines are not so attractive that we do not get lateral free entries from other countries as our faculty members.

How does our country’s scientific research compare with other Southeast Asian nations?

The indicators are not as good. We definitely have less researchers per million of population than Thailand, Indonesia, and of course, Singapore. We have only 85 people engaging in scientific research per million.

I came from a very small town in Bohol with a population of 12,000. I used to crack a joke saying since I moved out, we don’t have a single researcher there anymore.

UP Diliman has the highest concentration of Ph.D. researchers in the country. Though we may have a considerably smaller number of researchers than in many other Southeast Asian nations, there are individual success stories. This shows that you do not have to work abroad to produce research that is publishable and worthwhile in international journals. UP Diliman researchers can produce research that is competitive and is published in leading journals.

For example, my research in signal processing, my equipment is just a simple optical microscope because we cannot afford accelerators or large hydrocolliders. I was finding the balance between signal recovery and hardware.

Through time I went into complex adaptive systems, social networks in particular, how do people behave when people panic. My group had a paper in the Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), studying panic in mice.

I came up with that idea one day while fetching my wife, a molecular biologist, from work. Her lab had a mouse room, and I asked what they did with mice that grew old. She told me that they had to put the mice to sleep. I then thought, maybe I could give them another lease of life and use them in my panic studies. You see, one does not have to have the best equipment nor be a genius; resourcefulness and curiosity is just as important.

Let me tell you a story of my childhood; we didn’t have much toys then. Kids built toys out of tin cans, coconut husks, rubber slippers, and whatever they could find. I had a friend about three years older than me, who was about 11-years-old then.

He built a microscope out of flashlight components and showed me that ants have hair. Looking back, that kid had an abundance of resourcefulness and creativity and I was not that kid who built that microscope.

That kid now is a simple man, still in my hometown. I just probably had better opportunities, the economic capability to allow me to study here.

The Philippine DepEd recently announced that it will take science out of the curriculum of first and second graders, What are your views on this matter?

We have to clarify with the DepEd their purpose for that. They must be a group of sensible people to be holding that position so they may have good reasons for it.

I believe it is more important to teach young children to be observant in nature and record what they see, what they could do with simple tools. Ideas have to be validated; hypotheses are not 100 percent correct. These are prerequisites to science and can be taught outside of science subjects.

What do you think is the biggest challenge for education in the Philippines? How would UP Diliman contribute to advancing education in our country?

We lack great universities, even UP which is No. 1 in the Philippines is not high-ranking in the world.

A great university is a great research university; one that generates new scientific knowledge and creative works that define and are able to project our culture. It should celebrate our heritage at the same time and create new genres.

Let us not think that the Philippines’ golden age is over and now we are in the dark ages. We must have optimism that the greatest work of art and literature is still to come. We need to find that kind of talent in our universities. Most Nobel Prize winners did their pioneering works in universities.

Our challenge is to make UP a great research university. We have to evaluate ourselves and take steps to achieve our goal. For example, we work towards increasing the number of Ph.D. students in UP as well as Ph.D. faculty.

At present, 40 percent of Ph.D. faculty members in UP Diliman are 56 years old and above and will be retiring in the next ten years. In some colleges the percentage is more than 50 percent. There are no replacements for these faculty members. It is a big challenge because it would mean that we would produce even less Ph.D. graduates.

I have to deal with this being the chief academic officer of the university. Research work is not enough, we need to train the next generation or else we will have a crisis.

 

Asian Scientist Magazine Philippine correspondent Tiffany Chua Copok and Chancellor Saloma.

 
Where do you think the field of photonics is heading in the next decade?

Photonics is the science and technology of generating photons, controlling their propagation, basically signal processing. Generating photons gives us more efficient light sources so this means more efficient lasers and smaller light emitting diodes to transform information in a smaller chip without needing to use electrons to move information in an integrated circuit.

Recently, scientists have been able to build a laser that is one nanometer across in diameter. The other way is to control the propagation of photons – this one covers the microscope, telescope, and optical fiber.

The object here is to move very narrow pulses quickly without degrading over long distances. We want to achieve that because very small pulses carry more information. The skin responds thermally to average power (heat) but it cannot respond if it is too fast.

Researchers are looking into new types of lenses that can control the propagation of light. Now people are trying to use synchrotron radiation as a source of light. We are also looking into using metamaterials as lenses. We aim to detect very narrow pulses. Supposing we are able to produce very fast and narrow pulses, could we detect that?

At the end of the day, what we have is the detected signal. Signal recovery research aims to find more effective ways of obtaining as accurately as possible the full information that is contained in the original signal from its corresponding detected signal that is yielded by our measuring instrument which has finite resolution and dynamic range.

So there are a multitude of areas and possibilities in this field, depending on the imagination and creativity of man.

In optical microscopy research, there are two basic concerns. One is to find new ways of beating the diffraction limit. In classical imaging, one cannot see details smaller than the wavelength of the light that you are using. However, trade-offs could be made in order to overcome the classical diffraction limit. For example, details at the nanometer scale may be observed at the expense of observation time or sample thickness thereby preventing the use of the instrument to observe optically thick wholemount embryos.

My area of interest is in developing new imaging techniques for optimizing the signal-to-noise ratio of detected images (of thick samples like embryos and integrated circuits) with minimal use of expensive hardware and optical components.

Aside from optimizing biological samples in light microscopy, I also have interests in integrated circuits. I look into defects in operating integrated circuits. Its importance comes when you operate a microprocessor, as the circuits are sandwiched between the black heat sink. We were able to find a way to view it through opaque heat sinks.

The specific challenge in integrated circuit (IC) microscopy is to find better ways of imaging the main circuit (active layer) under actual field operating conditions and accurately determine the thermal distribution of the various circuit sections.

It is desirable that the entire circuit exhibits a uniform temperature distribution during operation. This is not straightforward to accomplish because in a flip-chip IC, the active layer is sandwiched between a bulk silicon (Si) substrate and layers of metal interconnects that bridge various locations in the active layer to designated IC package pins. The optically thick Si substrate also serves as the IC heat sink and electrical reference ground.

Not many optical microscopy researchers were engaged in this area before. My interest in IC microscopy was enriched by the research collaboration that my group did with engineers of Intel Philippines before the company transferred operations to Vietnam.


To read more about Prof. Saloma’s work:

 

——

Copyright: Asian Scientist Magazine.
Disclaimer: This article does not necessarily reflect the views of AsianScientist or its staff.

From:
http://www.asianscientist.com/features/chancellor-caesar-saloma-university-of-the-philippines-up-diliman-2012/


 

     
     
     
     
BONUS TRACKS
     
Marking the 5th year of the abduction
of UP students Karen and Sherlyn
June 26, 2011

Click here to play video
Chancellor Saloma against the SUC budget cuts 
     
Chancellor Saloma joins One Billion Rising
To End Violence Against Women
     
     
     
     
     
           
     
     
     

.

UP Diliman Chancellor Saloma's Speech at the 15th Lopez Jaena Community Journalism Workshop

From:
http://masscomm.upd.edu.ph/office-extension-and-external-relations/lopez-jaena/diliman-chancellor-salomas-speech-15th-lopez-jae


Great journalists do not simply chronicle history-they create history. Graciano Lopez Jaena, the man after whom this community journalism workshop is named, is proof of this. Together with Marcelo H. del Pilar and Jose Rizal, he published La Solidaridad, the reformist paper that advanced the cause of the Propaganda Movement. Lopez Jaena wielded his pen to expose the forms of oppression endured by Filipinos under the colonial government of Spain and to defend the human rights of his countrymen. As a journalist, he was not contented to watch history unfold from the sidelines, opting instead to participate directly in shaping the course of history.

Today, given the convenience of the Internet and the effortless access to an audience through platforms such as SMS, Facebook, and Twitter, it is easy for the Filipino journalist to fall into laziness, doing legwork online instead of out in the world and cobbling together an article through cut-and-paste rather than rigorous composition. The eloquence that inspires revolutions gives way to bite-sized comments too small to convey analysis and ephemeral quips quickly buried under the more recent activity of one’s news feed. To maximize the power of technology to disseminate information and ideas immediately to more recipients over wide distances, today’s Filipino journalist must work doubly hard to make his or her words matter amid all the other words competing for the reader’s attention. The journalist must produce writing whose substance and style drive the reader to take notice, take heart, and take action. In other words, the Filipino journalist must not lose sight of the potency of the written word as an instrument of social change. One needs only to turn Lopez Jaena, del Pilar, and Rizal-all heroes whose heroism manifested in their writing-to be reminded of this.

A journalist who embraces the responsibility to pursue social justice runs the risk of incurring the ire of those whose power depends on the status quo. This is especially true of community journalists who put themselves in harm’s way when they fearlessly interrogate local politics. Because of their literal proximity to the issues they cover, they are more vulnerable to retaliation from the subjects of their criticism. Unsurprisingly, provincial journalists are the primary targets of media killings in the country. The Maguindanao Massacre alone took the lives of 32 media workers, making the Philippines the most dangerous country in the world for journalists.

     The dire situation makes this year’s workshop themes, justice and human rights, all the more timely. Much is expected of community journalists, not the least of which is to serve as an alternative to established media outlets, providing ideas and information specific to the area they serve and engaging with national issues through the lens of local concerns. Achieving this while upholding ethical media practices is also another pressing matter. But as acknowledged by the themes of this workshop, justice and human rights must assume top billing in this gathering of journalists for they are not only central subjects in journalism but central problems for journalists themselves, who have lost members of the profession to violence. The culture of impunity that permits these crimes to flourish must be put to a stop. We need out journalists to be heroes not in death but in life.

I wish the fellows and panelists well as you embark on the journey cut out for you in this workshop. I hope the sessions prove to be productive, and I hope they reinvigorate your commitment to this profession that bridges the solitude of writing as a creative act with the solidarity of writing as an instrument for social change.

 

 

           
       
           
           
           

 

/p

  
 

Google