Parangal sa Makabayang Guro:
Prop. Judy Taguiwalo, PhD

 

VIDEO CLIPS

UP Executive House, UP Diliman
April 17, 2015

 

 

     
National Artist Bienvenido Lumbera read his poem, Kombersasyon sa Ipil


Kombersasyon sa Ipil
(alay kay Judy)

Dapit hapon, papalubog ang araw
kaluwagang paubaya ng militar
ang recreation period ng mga detenido
babae at lalaki magkasama magkamustahan

nagkatabi tayo sa isang bangko
nagmamasid sa pares na nagpipingpong
bago lang tayo nagkilala walang alam sa isa't isa
ang usapan nati'y buhay sa kulungan
timbog laya buryong kilusan masa
pulitika ang kanayunan pagkilos sa komunidad
gawaing u.g. Ano ang tutunguhin ng detenido pag nasa
laya na maglelegal ba o balik sa pakikibaka
 

ang usapan nati'y bumungad sa bukas
ng bayan bigat na pasanin ng mga kasama
ang talim ng ideolohiya at ang atas
ng pakikibaka at ang bukas na tumatawag
sa bawat isa sa detenido at nasa laya

angkinin ang araw nang ito'y
magbukangliwayway
sa buong sambayanan

Pirmado;

Bienvenido Lumbera
Abril 17, 2015
 

Carol Araullo, Chair of Bagong Alyansang Makabayan
/p

/p
 
           
     
  Prof. Judy Taguiwalo, the honoree  
     

.

PARANGAL KAY KA JUDY TAGUIWALO
SA PAGRETIRO NIYA SA UNIVERSIDAD

Ni Joma Sison, Abril 17, 2015
 

Mapulang saludo kay Kasamang Judy Taguiwalo! Ikinararangal at ikinatutuwa ko na maanyayahan ng CONTEND na lumahok sa pagtitipong ito para parangalan si Ka Judy sa pagretiro niya sa unibersidad. Ipagbunyi natin ang paglilingkod niya hindi lamang bilang guro sa unibersidad kundi, higit na mahalaga pa, sa sambayanang Pilipino sa bagong demokratikong rebolusyon. Dito rin sa unibersidad nag-umpisa ang kanyang rebolusyonaryong pagkilos.


Nasubaybayan ko ang pagkilos ni Ka Judy magmula pa noong siya'y kabataang aktibista sa Unibersidad ng Pilipinas, laluna nang magkaisa ang Samahang Demokratiko ng Kabataan at Kabataang Makabayan sa huling kwarto ng 1969 at magtulungan ang mga ito para likhain ang Sigwa ng Unang Kwarto ng 1970, ang Diliman Commune ng 1971, at iba pang mga kilos masa hanggang ganap na suplilin ng pasistang diktadura ang legal na kilusang demokratiko noong 1972.


Si Ka Judy ay isang halimbawang nagpapatunay na nahahango ng kilusang pambansa demokratiko at rebolusyonaryong partido ng proletaryado ang mga pinakamahusay na aktibista mula sa hanay ng petiburgesyang lunsod. Kasama siya sa mga kasapi sa SDK na tinantya at kinausap na maging rebolusyonaryong kadre para sa mga lalawigan at sa kanayunan. Tampok din ang kanyang pagkilos bilang lider ng Makibaka.


Si Ka Judy ay isang mahusay na halimbawa ng estudyante na kayang maging aktibista ng SDK, Nationalist Corps at Makibaka sa kampus, mga lansangan at mga nayon ng Timog Katagalugan; magbasa at mag-aral ng mga rebolusyonaryong aklat; dumalo sa mga pulong; magsulat sa Collegian; at kasabay ng lahat ng ito'y matataas pa rin ang grado hanggang magtapos na cum laude sa kurso na Agham Panlipunan at Gawaing Panlipunan.


Talagang lahatang-panig ang mga kakayahan at gawain ni Ka Judy. Minsan, kanya pa yong nalitratuhan at nailathala sa peryodiko na “pretty legs” nakausli sa likod ng isang jeepney nang nagsiksikan dito ang ang mga aktibista para iwasan ang marahas na panggugulo ang mga pulis sa isang rali.


Natapos ni Ka Judy ang kurso nya noong 1970 at bumalik sa Negros noong 1971. Lumahok siya sa paglalatag ng gawain at pagbubuo ng Komite at organisasyon ng Kanlurang Bisayas. Nang nagpulong ang mga kadre ng rehiyon sa isang baryo sa Panay noong Hulyo 1973, inaresto sila ng pulis at lumaban ang mga kasama. Nagkabarilan at nagkamatayan. Nabihag si Ka Judy, pinahirapan, ibinilanggo sa Camp Lapulapu sa Cebu at pagkatapos ay inilipat sa Ipil Detention Center sa Fort Bonifacio.


Kami sa Komite Sentral ay nalungkot sa lahat ng naturang pangyayari. Pero lumukso ang mga puso namin nang mabalitaan naming nakatakas sa preso si Ka Judy noong Nobyembre 1, 1974, kasama ang dalawa pang babae at tatlong lalakeng detenidong pulitikal. Mahusay ang pagtyempo ng pagtakas dahil sa piyesta ng patay. Umabot pa sa amin ang kwento na umuulan at may kasamang babaeng detenido na pasayaw-sayaw sa ulan, at siya ang pinagtuunan ng pansin ng mga gwardya.


Unang pagkakataon na magkita kami ni Ka Judy ay noong 1975 sa Bulacan. Nasa lihim na kilusan siya at tumutulong sa gawain sa Panay. Pinag-usapan namin at ng kanyang kasama mula sa Panay ang pagpapatupad ng panlipunang pagsisiyasat at gawaing masa. Di nagtagal ay dinestino siya sa Pangasinan, na noo'y nasa rehiyonal na balangkas ng Ilocos-Montanyosa-Pangasinan. Sa huling bahagi ng 1975, pumasok siya sa sonang gerilya ng Cordillera at napasama sa tinawag na Big Camp na nagtagal sa paglalagom.


Sabi ng mga kasama sa Cordillera, magaling si Ka Judy sa teorya at pagsusuri, lohikal na mag-isip, maliwanag na magsalita at magsulat, may disiplina, at masipag. Kaya niyang gampanan ang mga mataas at mababang tungkulin. Napag-uugnay niya ang teorya at praktika sa anumang antas ng gawain. Hindi siya nalilimutan bilang pinuno ng kitchen collective. Dalubhasa siya sa malasa at masarap na pagluluto para sa marami. Batid ninyo na agham at sining ang ganitong pagluluto.


Bumababa siya mula sa Cordillera para alagaan ang anak niyang sanggol at para lumipat ng trabaho sa ilalim ng Departamento ng Edukasyon ng Partido. Marami siyang sinulat sa Pilipino para sa intermedya at abanteng kurso ng Partido.

Sa kalaunan, idinestino siya sa Gitnang Luson. Nagtrabaho siya rito hanggang mahuli sa Angeles city noong Enero 28, 1984. Nagdadalang-tao siya noon, at ipinanganak sa preso si Inday June tulad ni Jasm namin ni Julie. Nasa piitan ng Camp Crame sina Ka Judy at at Inday June hanggang bumagsak ang pasistang diktadura ni Marcos noong 1986.


Hindi ako pwedeng magdetalye tungkol kay Ka Judy sa mga taon ng 1977 hanggang 1986 dahil nakakulong din ako noon. Ang laki ng tuwa ko nang makita ko siyang muli, noong kalalaya namin mula sa detensyon noong 1986. Dinalaw ko si Bernabe Buscayno sa BLISS apartment ng misis niya. Doon sa malapit na apartment pala nakikitira si Ka Judy. Nakapag-usap kami.


Umaabot sa aking kaalaman ang mga gawain at tagumpay ni Ka Judy magmula noon. Bumalik siya sa pag-aaral sa unibersidad. Nagtapos ng PhD sa Philippine Studies sa UP at MA in Public Administration sa Carleton University sa Ottawa. Naging guro siya sa Unibersidad. Naging Pangulong Tagapagtatag ng All UP Academic Employees Association at All UP Workers Alliance. Propesora siya sa Department of Women and Development Studies ng College of Social Work and Community Development. At inihalal siya na kagawad ng Board of Regents ng UP.


Patuloy na maagap at masigasig ang aktibismo ni Ka Judy sa pambansa demokratikong kilusan. Nagbibigay siya ng makabayan at progresibong mga aral sa mga estudyante, at nakakasama nila siya sa pagkilos ukol sa iba't-ibang maiinit na isyu. Aktibo siya sa unyon ng mga akademiko at di-akademikong empleyado ng UP, sa Congress of Teachers and Education for Nationalism and Democracy at sa Alliance of Concerned Teachers.Sa palagay ko, kahit na magretiro siya, ipagpapatuloy niya ang ugnayan sa mga estudyante, guro at empleyado ng UP.

Kahit saan si Ka Judy, ipagpapatuloy niya ang pagkilos sa kilusang kababaihan. 
Mahalagang turo niya na ang lugar ng kababaihan ay nasa pakibabaka. Dahil sa pagtataguyod niya sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at mga karapatan ng kababaihan, ginawaran siya ng UP Alumni Association ng Distinguished Alumni Award in Gender Equality / Women's Empowerment.


Sa ika-25 anibersaryo ng Gabriela, pinarangalan siya bilang isa sa mga “Women of Courage”. Sinabi ng pamunuan ng Gabriela kay Ka Judy: Saanman siya pumunta, anuman ang tungkulin niya, lagi niyang isinusulong ang mga karapatan at kapakanan ng kababaihan. Dahil sa kanyang paninindihan, pagkilos at pagiging matulungin, mahal na mahal siya ng mga nakasamahan niya sa AMIHAN (pambansang pederasyon ng magsasakang kababaihan).


Mapapansin natin na tulad noong kabataan niya, naisasagawa nang mahusay ni Ka Judy ang iba't-iba at sabay-sabay na mahahalagang tungkulin. Nagagawa niya ang mga ito dahil sa kanyang lahatang-panig na kakayahan, talino, tatag, lakas ng loob, sipag sa trabaho, giting sa pakikibaka, at kahandaang magsakripisyo. Pero sa kabila ng pagiging seryosong rebolusyonaryo, tanyag naman din ang sense of humor ni Ka Judy. Sa anumang kalagayan at isyu, meron siyang nakakatawang kuwento o mabilis na biro. Mahalaga ang pagpapatawa. Nakakapagbigay ng ligaya at nakakapagpagaan sa trabaho. Mabisang panlaban ito sa pagod o pagsawa sa trabaho, buryong sa preso o takot sa kaaway o kamatayan.


Isang dakilang rebolusyonaryong babae si Ka Judy dahil dinadangal niya ang mga naunang martir at bayani tulad nina Andres Bonifacio at Lorena Barros. At dahil alam niyang nagiging makabuluhan at mabunga ang kanyang mga pagsisikap bilang ambag sa pagkilos ng sambayanang Pilipino, laluna ng mga anakpawis, sa pagsasakatuparan ng bagong demokratikong rebolusyon laban sa imperyalismong US at mga lokal na naghaharing uri ng malaking kumprador burgesya at panginoong maylupa.


Malayo na ang linakbay ni Ka Judy. Dumaan na sa maraming paghihirap at pagsubok sa paliku-liko at pababa't pataas na landas. Maraming tagumpay naman ang inani niya sa paglilingkod sa bayan. Mahaba pa ang daan tungo sa rurok at marami pang tagumpay na kakamtin si Ka Judy. Sa palagay ko, hindi talaga magreretiro at maglalaho na lang si Ka Judy. Gagampan pa siya ng mas marami pang trabaho sa kabuan ng pambansang demokratikong kilusan at sa kilusang kababaihan. Ibayong pakilusin siya ng rebolusyonaryong diwa at mga humihiyaw na pangangailangan ng bayan.


Maraming salamat.###


See video here:
https://www.youtube.com/watch?v=FNkZ2c8TDuE
Photo by Sarah Raymundo

Prof. Gerry Lanuza, CONTEND chair
     
Prof. Lito Manalili, former deanr of UP CSWD
See video here
Felix Pariñas, President of the All-UP Workers Alliance
See video here
Prof. Sarah Raymundo of CONTEND
See video here
Prof. Rica Nepomuceno of the UP College of Music sings "Perhaps Love"
See video here
      Ms. Walkie Mirana of CAP sings Pagibig sa Tinubuang Lupa
See video here


See video here

Danny Fabella, Ed Uyanguren, Prof. Roselle Pineda and Prof. Carl Ramota singing two of Judy's favorite songs:
The Beatles' In My Life and Danny Fabella's Di Pangkaraniwan
 
     
     
     

.
From Facebook post of Prof. Judy Taguiwalo
 

So this is it pansit! Pasasalamat sa Parangal na Iginawad ng CONTEND

April 17, 2015 at 6:15pm

So this is it,pansit.

 

A parangal, a tribute on the eve of my retirement as full time professor of the University of the Philippines.

 

I was 15 and 106 pounds when I entered UP as a promdi freshie in 1965.At dahil class valedictorian of Negros Occidental High School noon,automatic na nakapasok sa UP na di kumuha ng UPCAT

 

1965 sa Diliman. Singko ang ikot. Ten centavos papuntang Cubao at 20sentimos papuntang Quiapo sa JD o DM bus na pumapasok pa sa loob ngcampus. Sa Carriedo ang shoppingan naming mga purdoy (dugyot ngayon)at merong Shoe Mart doon, isang maliit na tindahan sa may Carriedo.Kung mapadako man kami sa Escolta, hanggang window shopping na langsa Aguinaldo’s ang precursor ng Rustan's para sa mga sosyal.

 

CertifiedAmboy ang Presidente ng UP noon si Carlos P Romulo at first term niFerdinand Marcos bilang Presidente ng Pilipinas. UPSCA ang una kongorganisasyon dahil nga pinayuhan kami ng mga kaklase kong pumunta ngUP ng Obispo ng Negros Occidental na mag-ingat, talagang mag-ingat saUP dahil maraming komunista roon.

 

Naging kaklase ko sa second semester ng first year ko si Rodolfo Salas aka Bilog na naging ikalawang Chair ng CPP pagkatapos ni AG. Block section kaming mga freshies, habang siya na third year engineering ay mayback subject sa Spanish. Alam namin na myembro siya ng Kabataang Makabayan at sa minsang nagkatabi kami sa upuan, tinanong ko siya kung naniniwala siya sa Diyos. Matter of fact na sagot niya? Hindi!Yun seguro ang dahilan kung bakit ako sa SDK sumali na hindi rinnaman palasimba o malamang hindi rin naniniwala sa Diyos ang mgalider nito pero never ko na tinanong ang tanong ko kay Bilog.

 

Kababasa ko lang ng pinakalatest post ni Sarah Raymundo sa Fb habang sinusulatko ito. Yung tungkol sa pag-awit nina Ericson, Nato at Chickoy ng“Rage”. So trigger naman sa memory ko. Ang matandaan kong unangplacard na hinawakan ko bilang bagitong aktibista ay “Rage, rageagainst the dying of the light!” Ganoon pa seguro ang level ngkamulatan ko bago ako napasabak sa mga dgs, teach-ins, learning fromthe people drive at siyempre maging bahagi ng mga kilos protesta saloob at labas ng UP. Kaya ang protestang mensaheng huling hawak ko aynoong Marso 8 –“Papet, Pahirap, Pahamak, Pasista: Aquino resign!

 

Dito sa UP ako namulat noong aking kabataan at kumilos bilang aktibistang kabataang estudyante noong1968-1971. Kasama ako sa 1969 Lantern Parade, sa panahong magkasama na ang KM at SDK. Ang aming float ay kariton na may Inang Pilipinas, morenang  babaeng nakamaong at poloshirt, mahaba ang buhok, pinaliligiran ng mga magsasaka at manggagawang lumalaban sa mga sundalo. Contrast ito sa mga floats ng mga fraternities na laman ay mga mestisang mga estudyante na mgamodelo at binihisan nina PItoy Moreno at iba pang kilalang designers. Sa Sunken Garden ang huling hinto ng lantern parade,hindi sa ampitheater, at sa pag-hinto sa harap ng bandstand kung saan naroon ang mga administrador at mga bisita, inawit namin ang Internasyunal. Nakakatindig balahibo ang pag-awit na yun, parang senyal nang magiging mga kaganapan sa mga susunod na taon: ang FQS ng 1970, ang Diliman Commune noong 1971. Panahon  ito ng pakikipagkapitbisig at pagmartsa para isigaw ang Imperyalismo, Ibagsak, PyudalismoIbagsak, Burukrata Kapitalismo Ibagsak. Aso, pusa, kalabaw MarcosTuta! Ano ang sagot sa martial law? Digmaan, digmaang bayan!!!

Nakarelate ako sa kantang Pantasya na narinig ko sa sona sa CV noong 1978.Isinalarawan nito ang pagbabagong naganap sa aking kaisipan at mgapangarap sa panahong ito: “Ang aking mga pangarap tinapon ko nglahat, ang langit nating mga dukha, tayo ang gagawa, dito sa lupa.”

 

Ang aking nalalapit na pagreretiro ay pagbibigay tuldok sa ikalawang yugto ng aking pamumuhay at pakikibaka dito sa UP —mula 1994 hanggang ngayong 2015 bilang bahagi ng makabayang kilusang guro at mga kawani sa edukasyon. Nagkaiba man ang sektor, kabataan noon,kaguruan at kawani sa edukasyon ngayon—pareho ang isinusulong na adhikain –ang tunay na pamabansang kalayaan at demokrasya na may sosyalistang perspektiba.

 

Anu-ano ang ilang mahahalagang pakikibakang ating naisulong at naipagtagumpayan sa panahong ito?

  1. Napagtulungan nating maipanalo ang CE sa pagitan ng All UP Workers Union at ONAPUP sa malinaw na pagguhit sa pagkakaiba ng militante, progresibong unyonismo (MPMU)  at sa oportunismo, leader-centered at dilawang unyon!

  2. Naitayo natin ang All UP Academic Employees Union—mula registration, automatic recognition at unang CNA!! “ako nga nawalan na matris e, pero APE lang walang executive check up”!

  3. Naipanalo natin ang pagtaas ng sahod ng mga sa pampublikong sektor laluna sa mga guro sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Pero dehadong dehado ang mga kawani na SG 1-9! Tumulong tayo sa pagtatayo ng mga unyon sa hanay ng mga pampublikong guro sa elementarya at hayskul.

  4. Sa loob ng UP Diliman, sa pamamagitan ng pakikisangkot natin sa mga University Council committees:

      -napawalangbisa natin ang patakarang tinawag ng Administrasyong Nemenzo na “brave heart” policy –ang pagbabawal forever na marehire              ang sinumang faculty na na up or out dahil hindi natupad ang mga rekisitosa tenure. Naipanalo natin ang pakutyang tawag ng mga administrado na” bleeding heart” policy, maaaring muling maempleyo bilang faculty ang mga dating hindi nabigyan ng tenure.

--nagawanating maadjust ang honoraria ng mga faculty na myembro ng mgadissertation at thesis panels .

--nagkaroonng mga statements kaugnay ng GMA Must Go, Surface Sherlyn at Karen,Higher budget for UP at iba pang ma national issues

 

5. Hindi matatawaran ang partisipasyon natin sa mga paglalantad sa kabulukan ng mga sunud-sunod na administrasyon: pagpapatalsik kay Estrada noong 2001, ang walang humpay na paglalantad natin sa kabulukan, pagkapapet , pasista at pagkakorap ni Gloria Macapgal Arroyo at napigilan pa nga nating makapsok sa UP para pasinayaan ang building ng kanyang matalik na kaibigang George Ty ang GT-Toyota building sa Asian Center at ang mga paghamon natin sa BS Aquino noong 2011 graduation at pagpunta niya sa Technohub

6. Ang ating tindig laban sa imperyalismo at mga patakaran nito:VFA, APEC, Balikatan exercises… at ang pakikiisa natin sa anti imperyalistang nagkakaisang prente sa pamamagitan ng ILPS7.Ang ating pakikiisa sa mga batayang sektor na manggagawa at magsasaka: Mga manggagawa ng SM, Pentagon, magsasaka ng Hda. Luisita, Hda. Looc, Hda. Yulo. Ang ating paggigiit sa Administrasyon ng UP hayaang makatigil sa loob ng UP ang mga magsasaka isang gabi bago ang SONA. Natandaan niyo ang kanyang sagot? “Patirahin sila sa mga bahay nina Judy at Lanie!”8. Naumpisahan natin ang pagpapalabas ng makabayan at makabuluhang mga pelikula sa naging tradisyun ng semestral film showing ng CONTEND, umpisa sa pelikulang Sakada at nitong huli ang sineng MORAL. Bahagi ito ng ating pagpapalaganap ng makabayan, siyentipiko at makamasang kultura kasabay ng paggenerate ng pondo para tulong sa mga full time organizers n gating sektor.9.  ang ating mga publikasyon: Publikasyong Iglap kaugnay ng Hacienda Luisita. Ang Serve the People, Ang Mula tore tungong palengke…, Salita ng Sandata…..Nakamiss tuloy si Joi at si Roland.10. Ang democratization movement natin sa loob at labas ng unibersidad laluna kaugnay sa Roman Empire at ang ating mga pagtatangkang mapigilan, sa pamamagitan ng UP Wide Democratization Movement ang bagong UP Charter na charter sa panahon ng neoliberalismo. Ang tagumapay natin sa Justice and tenure for Sarah raymundo. Ang tagumpay natin para sa dagdag na benepisyo sa mga kawani at REPS laluna kaugnay ng SRP. Ang matagumpay na martsa natin mula Diliman tungong Mendiola noong 2011 sa laban sa budget cut ni Aquino at nagplanking sa Mendiola ang dalawang Vice Chancellor ng UP Diliman!

 

Feeling young pa rin ako at naenergize sa patuloy na dinamismo, enerhiya ng kilusang pambansademokratiko dito sa UP at sa labas ng unibersidad. Sabi ko nga, kunghindi sa IDKP, ang mga kaedad ko ay magmimistulang mga beteranong kakanta ng “Empty Chairs at Empty Tables” ng Les Miserables. Perodahil patuloy ang kilusang mapagpalaya, ang kilusang makabayan, ang kilusang tumitindig sa mga api’t mahihirap, ang ating awit ay “Doyou Hear the People Sing”.

 

Muli kong natutunan dito sa UP at sa ating mga pakikibaka na "Never forget classstruggle." Pwedeng maging kampante tayo. Titingnan ang mga tagumpay na nakamit bilang indibidwal na kontribusyon at ang mga kahinaan bilang kahinaan ng kolektibo at kung gayon ay mananaig ang pagkabilib sa sarili; ang paniniwala na kayang pamunuan ang pakikibaka ng mamamayan ng hiwalay sa kolektibong pagkakaisa at sa iisang linya ng pagmartsa.O gagamitin ang posisyon para sa pansariling pakinabangan at para mapalapit sa mga namumunong administrador sa pamantasan. Walang puwang ang oportunismo sa kilusang mapagpalaya sa loob at labas ng UP at walang puwang ang refusal na magwasto o kumilala ng kahinaan.

 

So magreretire na ako sa UPbilang full time professor at nakahandang maging full time organizermuli. Bitbit ko pa rin ang tatlong mahahalagang aral na natutunan konoong ako ay YS pa at ibinahagi noon kina Tonchi, Bomen at Johnatannang pinasalita nila ako sa ika 25 komemorasyon ng Diliman Communenoong 1996 sa may Hardin ng Diwata:

  1. Iugnay ang teorya sa praktika.

  2. Tiyakin ang mahigpit na ugnay sa masa.

  3. Magsagawa ng pagpuna at pagpuna sasarili.

Maraming maramingsalamat sa CONTEND at sa mga kasamahang nagplano, naghanda atnag-organisa nito. Maraming maraming salamat sa mga mahal ko nadumalo ngayon.

 

Sa pagtatapos, ibabahagi ko ang aking LSS ngayon. Ito ang mga titik na alam niyo ang himig :“Wala tayong maasahang, Bathala o manunubos, Kaya ang atingkaligtasa'y nasa ating pagkilos....”

 

Sulong!

 

 

     
     
     
     
     
Two former UPD Vice Chancellors and one former UPSC vice chairman
     
           
           
     
     
     
 
==          
     
     
           

.

Launching of PAGBABAGO, May 25, 2009
     
Kalibre 45, May 25, 2004, honoring Prof. Jose Maria Sison
           
     

Book launching, PSR2
UP's Tigil Paslang, June 27, 2006
     
     

.
 

Remember Judy Taguiwalo – #rememberML@40


Human Rights Online Philippines / May 11, 2012

HRonlinePH.com celebrates Mother’s Day by remembering stories of Mothers who fought against MartialLaw – women who have given us a vision of potential for human strength and renewal. Those who died leave us their stories of heroism. A repost from #rememberML@40 


Judy Taguiwalo

http://hronlineph.files.wordpress.com/2012/05/judy.jpg?w=300&h=261

Source TFDP


Judy, a 34 year old graduate from University of the Philippineswas picked up in downtown Angeles City last January 28, 1984 by plainclothes men who later identified themselves as elements of the Regional Security Unit (RSU)- 3.


While being dragged to a waiting car, Judy shouted for help and attracted attention of passers by and police who tried to come to her rescue but the driver of the vehicle just told the crowd that they were arresting a member of the New People’s Army. She was pregnant at this time


Judy was charged under Presidential Decrees 1834 and 1839, two “secret” decrees that were leaked out to the press late last year and which aroused a strong public protest. Both decrees increased the penalties for subversion, rebellion, sedition, and related crimes to life imprisonment to death, making these crimes capital offenses.


On March 1, 1984, a warrant of arrest for Judy was issued by the Provincial Commander of Antique on charges of murder and assault of a person of authority. The provincial commander likewise recommended no bail for her.
Judy hoped that her child be born in freedom and not in prison. Her family appealed for the release on humanitarian grounds.


Source: “Filip[ino Women in Struggle” TFDP

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4

06568426050426&set=a.406566046050664.98469.383902711650331&type=3&theater

 

At the book launching of Serve the People
of which Judy is one of the edtiors
Dec. 11, 2008
     
Dec. 2, 2009 - Protesting GMA rule
           
     
     
     

.
 

The Courage and Commitment of Judy Taguiwalo

March 16, 2010
From:  http://bulatlat.com/main/2010/03/16/the-courage-and-commitment-of-judy-taguiwalo/

 

Online and in the streets, Judy Taguiwalo is an inspiration to a new generation of Filipino activists, particularly women activists. Her world view is shaped by our nation’s history — a history that not too many Filipinos had the courage to confront nor the opportunity or inclination to take part in. She insists on correcting mistakes and learning from them. And she roasts a mean chicken with Kikkoman and lemon grass.

By ANNE MARXZE D. UMIL 
Bulatlat.com

MANILA — She’s a fixture not just in rallies and demonstrations but on Facebook as well.

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo1.jpg
Judy Taguiwalo (Photo by Raymund Villanueva / bulatlat.com)

In the real world, Judy Taguiwalo is a firebrand, an activist who advocates several issues: academic freedom, human rights, equality, to name a few of them.

She teaches at the University of the Philippines, where she is also the faculty regent. Recently, she’s been in the thick of things on campus, campaigning, for instance, against the politics there that have sidelined colleagues and make a mockery of academic freedom.

Online, she is a constant presence, her updates on Facebook providing the new generation of Filipino activists a peek into the mind of one of the country’s most committed and most respected activists.

She checks her Facebook account at least twice a day, in the morning and before going to bed, because online activism can contribute, she says, to efforts to “arouse, to organize and to mobilize, which is a primary duty in building the women’s movement.”

She uses Facebook not just to agitate people intellectually but even to extend assistance where it is needed, for example to colleagues and fellow activists who have gotten sick and needed help. “The problem of inaccessible health care for the many, including professionals, is illustrated by the need for assistance of three of our colleagues,” she wrote recently.

Offline, she cooks a mean roasted chicken (coated with Kikkoman sauce, a bit of salt and lemon grass) although she confesses to not having the time to cook every day, unless she’s got company. She spends her free time relaxing at home, watching TV, taking care of her plants, and reading biographical books.

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo2.jpg
Judy Taguiwalo does not shy away from worthy causes. (Photo by Ronalyn V. Olea / bulatlat.com)

Occasionally, she bitches about the high cost of everything. “With the high water and electric charges and other high-priced commodities, I, like the others, have debts in the UP credit union, the GSIS and some friends,” she quips.

Online, she often reminds people of the things that matter. “Galing, maliban sa puro lalaki ang imahen ng kahirapan pati na ang mga nag-rap,” she commented on Facebook about a video made by Brillante Mendoza for ABS-CBN’s AmBisyon2010 campaign.

World View

Judy’s world view is shaped, more or less, by our history — a history that not too many Filipinos had the courage to confront nor the opportunity, let alone the inclination, to take part in.

Her notable history sets an example to the activists of today. From martial law to President Gloria Macapagal-Arroyo’s regime, Judy, 60, has been an active player in the people’s struggle.

A promdi (“from the province”), she finished her secondary education at Negros Occidental High School in Bacolod City and entered UP at the age of 15.

In 1969, she became a member of the Nationalist Corps, a committee of the student council. She and other students immersed themselves in the life of workers and farmers.

“I went to Jalajala , Rizal, and learned from the peasants. At night, we discussed our experiences . We witnessed their extreme poverty. There was no health center and the pregnant women were not taken care of. There was no staff. When we were there, the midwife at the center was on maternity leave. Women who were due for delivery had to cross the Laguna Lake to get to the hospital,” she narrates.

She had learned the basic foundations of her activism from Catechism. “The principle of serving the less fortunate is already there,” she says. But the radical analysis of the situation and the answers to her questions — Why is there poverty? for one — came to her while she was in the nationalist core. She subsequently became a member of the Samahang Demokratikong Kabataan (SDK), a radical youth group at the time.

There were many turning points in her life as an activist, Judy says, but “it all began when I graduated from UP in 1970, where I decided to work as a full-time organizer.”

That same year, she and other activist-students started to join the series of rallies that came to be known as the First Quarter Storm. “We were really brutally attacked, many of us got hurt.” The violence served only to raise her consciousness. “I read about Philippine history, the books of [Renato] Constantino and [Teodoro] Agoncillo and books on the Vietnam War.”

Makibaka and Detention

The Malayang Kilusan ng Bagong Kababihan (Makibaka) was born that same year. “It was formed as a coordinating body of women activists, not as a separate organization. The women activists who formed Makibaka were members of different national-democratic youth organizations. We discussed and agreed to address women’s issues,” Judy says.

The founding of Makibaka was an important landmark in the history of the women’s movement in the Philippines. It was a milestone, needless to say, on Judy’s own political maturation.

As a kick-off protest, the group held a rally against the Bb. Pilipinas pageant at the Araneta Coliseum. Makibaka thought the beauty contest commodified women. They also protested the ostentatious celebration of the 25th wedding anniversary of one of the Lopez families, denouncing particularly the fountain of champagne during the party, in a time of so much poverty.

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo3.jpg
Judy Taguiwalo (left) in a scuffle with the police during a protest to oppose President Arroyo visit to UP Diliman in December. (Photo by Om Narayan A. Velasco / Philippine Collegian)

Makibaka members later immersed themselves and took root in urban-poor communities. They joined demonstrations, strikes of workers and protests of farmers. They also organized mothers of the urban poor and helped them build daycare centers.

Makibaka also held the first commemoration of International Women’s Day in the Philippines on March 8, 1971. A “March of Women Against Poverty” was held from Plaza Bustillos in Sampaloc to Mendiola. When martial law was declared, Makibaka, like many progressive organizations, went underground.

Judy had been detained twice. The first time was in July 1973, when she was arrested in Iloilo and was brutally tortured. She was transferred to Cebu and later on was brought to the Ipil-Ipil detention center in Fort Bonifacio. On Nov. 1, 1974, she escaped, along with two other female detainees and three male political prisoners.

But even while in prison, her defiance was unbreakable. In December 1973, she and the other detainees went on hunger strike in Camp Lapu-Lapu in Cebu after a guard beat up a male political detainee. The female detainees waved red cloth during the strike and sang “Martsa ng Kababaihan (March of Women).”

Her second arrest was in Angeles, Pampanga, on Jan. 28, 1984. She was four months pregnant at the time with her second child. She gave birth inside prison on June 15, 1984. Together with her daughter Inday June, they were released after People Power 1.

University Life

Her release from prison and the triumph of the struggle against the Marcos dictatorship did not dampen the idealism and the enthusiasm of Judy to continue serving the people.

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo4.jpg
Judy Taguiwalo speaking at a protest in UP denouncing the removal of Dr. Jose Gonzales as director of the Philippine General Hospital. (Photo courtesy of Judy Taguiwalo)

In 1970, after graduating cum laude from UP and obtaining her master’s degree in Public Administration in 1992 in Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada, she started teaching at the UP College of Social Work and Community Development .

Teaching afforded her an opportunity to preach what she had long practiced, contributing as a result to UP’s long tradition as a breeding ground not just for radicals but also for Filipinos who are able to think critically about social issues.

And her teaching load notwithstanding, she maintains a connection with the untenured members of the faculty and other staff in the university. She was instrumental in the formation of the academic union and the UP All Workers Alliance. The alliance comprised of the faculty, researchers, and rank-and-file employees that fought for their rights and welfare. The alliance won concrete gains such as rice subsidy, three-day additional leave, additional nursing leave and centennial bonus.

Because of her active leadership in the academic union and the alliance, Judy was elected to represent the faculty in the Board of Regents.


Arroyo and Martial Law


But even inside the confines of a university known for its activist history, the streets always beckoned Judy, in the past nine years particularly.


“During martial law, it was clear that the Philippines was under a dictatorship. But now, there is no declaration of martial law and yet there is an unabashed violation of human rights,” she says.

“This was evident in the case of the 43 health workers and the Ampatuan massacre. Also, the progressive party list groups are being attacked by the government.”


She bewails that many Filipinos are unemployed, and prices of food and other basic commodities are very high. She says members of the political elite are still the ones who hold power, like Enrile, Marcos and Cojuangco. “Replacing the ones in power is not sufficient to address the real problem of our nation,” she says.

 

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo5.jpg
Judy Taguiwalo in a UP forum on the removal of Dr. Jose Gonzales as director of the Philippine General Hospital. (Photo by Dr. Iggy Agbayani)


“We have no other resort but to act and do something unless we want to let this nation be governed by the likes of Gloria Macapagal-Arroyo, a puppet, fascist and corrupt,” she adds.


Woman of Courage


In recognition of her contribution not only to the people’s movement but also to the causes of women, Gabriela recently honored Judy as one of the group’s “Women of Courage,” an award given in celebration of its 25th anniversary.


“She is inspiring for us women because she is a well-respected woman in the movement,” says Lana Linaban, secretary-general of Gabriela. “Wherever she goes, whatever tasks she takes on, she never fails to advance women’s rights and welfare.”


And Judy’s concern for the welfare of the masses and of women is not mere rhetoric or some ideological razzmatazz. Rina Anastacio of Migrante, a friend since the ‘80s, calls her one of the most generous and kind human beings she’s ever met. She recalls the time when both of them were with Amihan (National Federation of Peasant Women); Judy made sure that Rina, who had just given birth when she started working for the group, would have somebody to care for her newborn while at work.


“I easily got comfortable with her because of her warm welcome of me in Amihan,” Rina tells Bulatlat.


Judy, Rina shares, is a good story-teller. “She was a good propagandist,” she says. “Many were riveted by her stories of detention, her arrest, her experience as a single mother raising her daughter in prison. But she could also capture the rapt attention of her audience even when talking about the plight of peasant women or even the most mundane things about her life.”

Around friends, Judy can be comic, even wacky. When asked about this, a friend in the university, Roland Tolentino, dean of the College of Mass Communications, replied: “Yes, she is, even without meaning to.”


And yes, Rina adds, “her stories were funny and full of life but I think the main reason why she could command that kind of attention was because one could sense passion and sincerity in her voice with a lilting Ilongga accent.”


Together with friends Neng and Pearl, the four loved going to the movies together. They would just hang out afterward and talk about “nothing and everything.” They also loved to eat and would host little dinners for each other or for other friends.


Their families are friends. They confide and discuss with each other issues and problems. To Rina, Judy is a friend, teacher, family, adviser, comrade and stand-up comic all rolled into one. Around Judy, friends are comfortable enough to discuss not just personal matters but even their mistakes in the movement. She would then make sure that these mistakes are corrected, Rina says.

http://www.bulatlat.com/main/wp-content/uploads/2010/03/judy_taguiwalo6.jpg
Judy showing off her senior-citizen card during her 60th birthday celebration in February. (Photo by Karl Ramirez)


In her many years in the people’s movement, Judy herself admits that she had had moments of doubts, dilemmas and vacillations.


What gives her the strength to push on are martyrs like Lorena Barros, who was killed during the martial law years. “She was my contemporary,” she says. “What is my sacrifice compared to hers?”


She takes inspiration as well from student activists inside the university. “This generation embraces and advances the aspirations of the people, which has historical roots not only in the FQS but also in the time of Andres Bonifacio,” she points out.


Correcting mistakes and learning from them are crucial in the struggle for social justice, Judy tells Bulatlat. “The correctness of ideas emanate from debates and the correctness of resolutions is reflected by actual results. The solution to any problem is to take a stand, believe in your decision and see its correctness through practice.”


Judy Taguiwalo may not know this but some of her friends swear she makes them better comrades. 
(Bulatlat.com)
 

 Justice for Palestine, UP, Jan. 8, 2009
 
Protest vs Con Ass, UP, June 10, 2009
 FQSM Reunion, March 29, 2009
At the 13TH ACT National Congress. Sept. 29, 2012
Photo by Rose Roque
  MartialLaw@40, UP Diliman  
     
Marking the 40th anniversary of the imposition of martial law at Mendiola
     
     
     
  A poem by Judy  
     
           
VIDEO CLIPS
           
 


See video here

 


Prof. Lito Manalili, former deanr of UP CSWD
See video here
 

Felix Pariñas, President of the All-UP Workers Alliance
See video here

Prof. Sarah Raymundo of CONTEND
See video here

Prof. Rica Nepomuceno of the UP College of Music sings "Perhaps Love"
See video here

Ms. Walkie Mirana of CAP sings Pagibig sa Tinubuang Lupa
See video here


See video here
Tula: "Sanggol sa Crame", sinulat ni Prop. Judy Taguiwalo
Binasa ni Prop. Roselle Pineda
Awit: "Ang Pagiging Babae" ni Empiel Palma
Inawit nina Prop. Roselle Pineda at Lisa Clemente
 
 

See video here:
https://www.youtube.com/watch?v=FNkZ2c8TDuE


 

   

 

/p

  
 

Google