Tanduay Workers on Strike Since May 18,
Call for regularization of 397 long-standing contractuals

Tanduay Strike - Part I   ■  Tanduay Strike - Part II      ■  Tanduay Strike - Part III   ■ Quotes:Tanduay Striikers

 

Cabuyao, Laguna

 

Posted May 21, 2015

/p

 

 

     


Support the strike of Tanduay workers in Cabuyao, Laguna!
Fight for the regularization of 397 contractuals!


Starting May 18, 2015, workers from the Tanduay Distillers Inc. in Cabuyao, Laguna, Philippines are on strike for their regular jobs and just working conditions.

Three hundred and ninety-seven workers, or 90% of its total workforce, have been working as contractual workers for 5 to 11 years now – with a meager wage of P315 (set to be lowered to P255 because of the Two-Tiered Wage System), no benefits (medical, sick leave, vacation leave or even bonuses), and no job security (they can be dismissed by the company anytime).

This is ironic since Lucio Tan, primary owner of Tanduay, is listed on 2014 as Forbes Magazine’s 2nd Richest Filipino with a net worth of $6.1 billion or P270 billion. Tanduay Distillers Inc. alone, earned net sales of P10 billion and P12 billion on 2013 and 2012 respectively. Each day, Tanduay workers create an estimate of P15 million worth of products. This means, per P1 profit of Tanduay Distillers, only P0.003 goes to wages which will be divided to 397 workers!

 

Workers have petitioned for an investigation from the Department of Labor and Employment (DoLE) since Tanduay Distillers Inc. has been employing workers under the guise of 2 agencies (Global Skills Providers Multi-purpose Cooperative and HD Manpower Service Cooperative). Labor Only Contracting is illegal under the Labor Code of the Philippines and yet even DoLE has turned a blind eye to the pleas of the workers.

It is saddening that the same workers who make alcoholic beverages such as Long Neck, Lapad Five Years, Jamaica, Green Tea, Asian Rum, Compañero, London Gin, Gin Capitan, Rhum Cocktails, Island Mix and many others – are the same workers who are deprived of their just wages, benefits and job security. They are the same workers who, day by day, have families who are struggling through poverty.

Is this what business tycoons like Lucio Tan want as a future for Filipinos who offered their sweat and blood for honest work?

All freedom loving citizens should enjoin us because only through our collective spirit and principled action can we help the the 397 contractual workers in their just cause for regularization!

Sign petition here

 

 
/p

/p
Photos courtesy of Southern Tagalog Exposure and PAMANTIK-KMU
           
     


TANDUAY WORKERS ON STRIKE!
UPDATE AS OF DAY 1 9:00AM May 18, 2015:

Nagsimulang bombahin ng tubig simula 7:30AM ang mga welgista ng Tanduay Distillers Inc. subalit hindi sila nagpatinag at bigo ang tangka ng Asia Brewery Management at ang lokal na pulisya na paalisin ang nagkakaisang hanay ng mga manggagawa. Kasalukuyang matibay ang piket-line sa pagdagsa ng suporta ng iba pang manggagawa sa rehiyon. 5:00AM matagumpay na naagaw ng mga manggagawa ng Tanduay ang piketlayn ng planta upang paralisahin ang produksyon.

Saad pa ni Anse Are, Pangulo ng TUDLA, "Buti pa ang mga welga agad-agad binobomba ng tubig ng kapitalista, kung ang mga manggagawa sana ng Kentex naagapan ng management sa pag-apula ng apoy, sana buhay pa sila ngayon. Bakit tila kakasimula pa lamang ng aming welga ay tubig na agad ang hinaharap ng management imbes na tuparin ang aming kahilingan sa regularisasyon? Sahod, benepisyo at regular na trabaho ang kailangan namin, hindi tubig!"

---- Tanggulan Ugnayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA)
 

     

.
 

 

May 18, 2015

REFERENCE PERSONS

Roque Polido (09204518863), Chairperson, PAMANTIK-KMU
Anse Are (09363265297), President, TUDLA

 

WELGA NG MGA MANGGAGAWA NG TANDUAY PARA SA REGULAR NA HANAPBUHAY AT MAKATAONG KONDISYON SA PAGGAWA! 

LUCIO TAN, IBIGAY ANG KAHILINGAN NG MGA KONTRAKTWAL NA TUNAY NA LUMILIKHA NG IYONG YAMAN!

 

Ganap na idinedeklara ng mga manggagawa ng Tanduay simula ngayon, Mayo 18, 2015, sa pangunguna ng Tanggulan Ugnayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA) ang isang WELGA PARA SA REGULAR NA HANAPBUHAY AT MAKATAONG KONDISYON SA PAGGAWA!

 

Sampu ng buong kasapian ng TUDLA at ng 397 manggagawang kontraktwal na bumubuo sa 90% ng kabuuang lakas-paggawa sa Tanduay Distiller Inc. dito sa Cabuyao, Laguna, KAMI AY MATAGAL NANG NAGTITIIS SA PAHIRAP NA KALAGAYAN SA LOOB NG PABRIKA!  Karamihan sa aming mga kontraktwal ay 5 hanggang 11 taon nang nagtatrabaho ngunit nananatiling kontraktwal hanggang sa kasalukuyan – patuloy na nakapako sa napakababang sahod na P315 na maaari pang bumaba sa P255 floor wage dahil sa iskemang Two-Tiered Wage System, patuloy na walang natatanggap na makabuluhang benepisyong magtataas sa kalidad ng buhay ng aming pamilya, at higit sa lahat, patuloy kaming nasasadlak sa kawalang kaseguruhan sa trabaho dulot ng Labor Only Contracting o LOC ng kapitalistang Tanduay na iligal! 

 

Tulad ng mga manggagawa ng Kentex sa Valenzuela na namatay kamakailan sa sunog dahil sa kawalan ng safety protocols, talamak din sa loob ng aming pagawaan ang kakapusan sa Personal Protective Equipment (PPE). Madalas kaltas pa sa aming sahod kung kukuha ng PPE kaya’t maya’t maya ang naaksidente at nasusugat sa bubog dahil sa mga nababasag o sumasabog na bote. Ayaw naming magaya sa mga manggagawa ng Kentex na huli na at namatay dahil hindi naagapan ang ganitong problema, hangad din namin ang ligtas na kondisyon sa paggawa! 

 

Dagdag pa rito, dilawan at nagbubulag-bulagan ang nakatayong unyon sa loob ng aming pagawaan kaya’t hindi umuunlad ang aming kalagayan.

Maayos naming sinunod ang paghahain ng petisyon para sa regularisasyon sa Department of Labor and Employment o DoLE, subalit mismong mga inspektor ng DoLE ay bayaran at kasabwat ni Lucio Tan! Sa pagsusumite ng resulta ng kanilang inspection noong Abril 28, inutil sila Jennifer Taip at Daisy Ramos sa mga pruweba ng paggamit ng LOC ng kumpanya at sa halip, tinawag pang “legal” ang dalawang agency ng Global Skills Providers Multi-purpose Cooperative at ang at HD Manpower Service Cooperative. Ang aming paglalantad sa kabulukan ng DoLE at ang kanilang pakikipagkuntsaba sa Tanduay ay lalo pang nagluwal ng panunupil sa aming mga manggagawa: ngayong Mayo 16, kumpirmadong ang higit 200 sa amin ay iligal na tatanggalin dahil lamang sa aming paninindigan para sa tama at makatarungang kondisyon sa paggawa!

 

Bago pa ito, samu’t saring panunupil na ang nararanasan namin mula sa management – kabilang na rito ang 5 araw na forced leave simula noong Abril 24, at ang sapilitang pagpapapirma sa waiver na mag-aatras sa aming laban para sa regularisasyon. Makailang beses nang binabantaan ang aming kasapian na tatanggalin o ‘di kaya’y berbal na inaabuso sa pagtatawag na “walang utang na loob”. Paano ito nangyaring kami pa ang “walang utang na loob” gayong dekada na kaming naninilbihan subalit wala man lamang kakapiranggot na ibinalik sa amin ng kumpanya sa napakalaking tubo na nakuha nito dahil sa aming likhang-produkto? Noong 2012 at 2013, umabot ng higit P10 BILYON at P12 BILYON ang Net Sales ng kumpanya, ibig sabihin walang pang gasingko sentimos ang nakukuhang pakinabang ng manggagawa mula rito! Si Lucio Tan mismo na hinirang ng Forbes Magazine bilang pangalawa sa pinakamayamang Pilipino sa kasalukuyan, ay nagkakahalaga ng $6.1 BILYON o P270 BILYON ang ari-arian! Kaya hindi kami naniniwalang mahirap maibigay ng Tanduay management ang aming kahilingan para sa regularisasyon, ito’y kapiraso lamang kung ikukumpara sa araw-araw na supertubong nahuhuthot nila dahil sa sagad-sagaring pagpapahirap nila sa amin.

 

Kaya buong lakas at tiwala naming ilulunsad ang WELGA PARA SA REGULAR NA HANAPBUHAY AT MAKATAONG KONDISYON SA PAGGAWA! Sapagkat ito na lamang ang aming nalalabing armas upang makamit ang katarungang matagal na naming hinahangad. Ngayon, kailanpaman, hinihingi namin ang suporta ninyong mga kapwa naming manggagawa, maging ng iba’t ibang sektor ng mamamayan: mga estudyante, propesyunal, magbubukid, taong-simbahan, makabayang pulitiko, at marami pang iba – patunayan nating kayang-kaya nating gapiin sa pamamagitan ng nagkakaisang tinig ng mga Pilipino ang tunay na nagpapahirap sa ating lahi – silang iilang mayayamang tulad ni Lucio Tan na marapat nang magising at magkaroon ng katiting na malasakit sa ating lahat na bumubuhay sa kaniyang negosyo!

 

Sama-sama nating ipagtagumpay ang WELGANG ito, sapagkat hindi lamang namin ito WELGA, kundi WELGA ito para sa lahat ng manggagawang kontraktwal na nagnanais maging regular, WELGA para sa disente at nakabubuhay na sahod at kalagayan sa paggawa, WELGA para sa mas mabuting kinabukasan para sa ating pamilya at mga anak!

 

IPAGTAGUMPAY ANG WELGA PARA SA REGULAR NA HANAPBUHAY AT MAKATAONG KONDISYON SA PAGGAWA! LUCIO TAN, GANID SA YAMAN! 397 MANGGAGAWANG KONTRAKTWAL NG TANDUAY, IREGULARISA!

IPAGBAWAL ANG MALAWAKANG KONTRAKTWALISASYON! ITIGIL ANG PANUNUPIL SA MGA MANGGAGAWA!  

TUNAY NA UNYON NG MANGGAGAWA, ITAYO AT IPAGLABAN!

 

~TANGGULAN UGNAYANG DALUYANG LAKAS NG ANAKPAWIS SA TANDUAY DISTILLERS INC. (TUDLA)

MAYO 18, 2015


PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TIMOG KATAGALUGAN-KILUSANG MAYO UNO (PAMANTIK-KMU)

 

     
     
     
     
           
     


STATEMENT
May 21, 2015
Makiisa sa welga ng mga manggagawa ng Tanduay!

Nakikiisa ang Anakbayan sa pakikibaka ng mga manggagawa ng Tanduay, na pinamumunuan ng Tanggulan Ugnayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA), para sa regular na hanapbuhay at makataong kundisyon sa pagawa. Ang Tanduay Distillers Inc. ay pagmamayari ng kilalang malaking negosyante na si Lucio Tan.

Ikinasa ng mga manggagawa ng Tanduay ang kanilang welga noong Mayo 18, 2015.
Lumahok dito ang 397 na kontraktwal na mga manggagawa na bumubuo ng 90% ng mga manggagawang nagtatrabaho sa Tanduay Distiller Inc. sa Cabuyao, Laguna. Karamihan sa mga manggagawang kontraktwal ay 5 hanggang 11 taon nang nagtatrabaho sa Tanduay pero nananatili pa ring kontraktwal. Ang mga manggagawang kontraktwal ng Tanduay ay sumasahod lamang ng P315 kada araw, at maaari pang bumaba ang mababa na ngang sahod sa P255 floor wage dahil sa iskemang Two-Tiered wage system na isang anti-manggagawang polisiya na pinapatupad ng rehimeng US-Aquino.

Ang mga manggagawa sa Tanduay ay malapit sa peligro dahil sa kawalan ng safety protocols. Ayon nga mismo sa mga manggagawa ng Tanduay, kapos din sila sa mga Personal Protective Equipment (PPE). Madalas ikinakaltas pa ng management sa kanilang sahod ang pagkuha sa PPE.

Wala ding nakukuhang benepisyo mula sa management ang mga manggagawa na maaari sanang makapagpataas ng kalidad ng kanilang buhay sa kagyat at sa kanilang pagreretiro. Dagdag pa, wala din silang kaseguruhan sa trabaho dahil sa iskemang Labor Only Contracting(LOC) na ipanatutupad ng Tanduay.

Kahit napakarami na ng kasalanan ng management ng Tanduay sa kanilang manggagawa, hindi tumindig ang kasalukuyang nakatayong unyon sa loob ng pagawaan. Pinaasa ng dilawang unyon na ito ang mga manggagawa ng Tanduay. Ang unyon na ito ay nag bingi-bingihan sa mga hinaing ng mga manggagawa.Bago ikinasa ang welga, nagpetisyon na para sa regularisasyon ang mga manggagawa sa Department of Labor and Employment (DOLE). Subalit pumanig ang DOLE sa management ng Tanduay, pinagtanggol ng DOLE ang paggamit ng LOC ng kumpanya.

Samu’t saring panunupil na ang nararanasan ng mga manggagawa mula sa management. Kabilang na rito ang 5 araw na forced leave simula noong Abril 24, sapilitang pagpapapirma sa waiver na mag-aatras sa paglaban ng mga manggagawa para sa regularisasyon, at bago pa man din magsimula ang welga,

 


Mayo 16 pa lamang ay kumpirmado nang higit sa 200 manggagawa ang tatanggalin ng management dahil lamang sa kanilang paninindigan na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sa mismong pagputok ng welga, binomba ng tubig, pinagbabato at sapilitang pinaalis ang mga manggagawa, pero nanaig ang lakas ng sama-samang pagkilos ng mga manggagawa laban sa panunupil ng management at ng gobyerno.

Ang kalagayan ng mga manggagawa sa Tanduay ay naglalarawan sa kabuuang kalagayan ng mga manggagawa sa buong Pilipinas. Ang mga manggagawa na siyang nagpapagod para umunlad ang ating bayan ay patuloy na pinapahirapan ng mababang pasahod, kontraktwalisasyon, kawalan ng maayos na benipisyo sa trabaho, delikadong kundisyon sa paggawa, at kawalan ng karapatan sa pag-uunyon. Habang patuloy na lumulubog sa kahirapan ang mga manggagawa, nagpapakasasa sa yaman na nililikha nila ang mga kapitalista gaya ni Lucio Tan.

Sa kabila ng kalunus-lunos na kalagayan ng mga manggagawa patuloy parin ang ang atake ng rehimeng US-Aquino sa mga manggagawa. Patuloy ang paglikha at pagpapatupad sa kontra-manggawang mga polisiya sa ilalim ni Aquino. Lagi ring nakaantabay ang gobyerno ni Aquino na ipagtanggol ang mga kapitalista, at supilin ang mga manggagawang nakikipaglaban para sa kanilang mga karapatan.

Nararapat lang na makiisa tayo sa laban ng mga manggagawa ng Tanduay para sa regular na hanapbuhay at makataong kondisyon sa paggawa. Tulungan natin ang mga manggagawa ng Tanduay na ilantad and kanilang kalunus-lunos na sitwasyon, at ang sabwatan ng ganid na management ng Tanduay at ng bulok na gobyerno ni Aquino. Manghimok din tayo ng mas marami pang tao na tumungo sa piket upang makiisa sa welga. Tiyak na maipapanalo ang welgang ito gamit ang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa at ng sambayanan.

Ang tagumpay na makakamit ng welgang ito ay hindi lamang tagumpay ng mga manggagawa ng Tanduay Distiller Inc., ito ay tagumpay din ng lahat ng mga manggagawa sa Pilipinas at isang hakbang pasulong sa tunay na pagbabago sa lipunan.

KONTRAKTWAL, GAWING REGULAR!
KONTRAKTWALISASYON, IBASURA!
KALUSUGAN AT KALIGTASAN SA TRABAHO, IPAGLABAN!
P16,000 MONTHLY MINIMUM WAGE, IPAGLABAN!
TUNAY, PALABAN, AT MAKABAYANG UNYON NG MANGGAGAWA, ITAYO AT IPAGLABAN!
BALDOZ INUTIL, MAGBITIW SA PWESTO!
PAHIRAP SA MANGGAGAWA PANAGUTIN, NOYNOY PATALSIKIN!

Reference: Vencer Crisostomo, national chairperson, Anakbayan 09399207114

     

.
Media Release
18 May 2015

Lucio Tan told: Regularize long-standing contractuals in Tanduay-Cabuyao

After workers of the rum distillery started a strike this morning, national labor center Kilusang Mayo Uno called on business tycoon Lucio Tan today to regularize the long-standing 397 contractuals in Tanduay Distiller, Inc. in Cabuyao, Laguna.

The labor group said it is unjust, especially for the second richest billionaire from the Philippines who has a net worth of $6.1 billion, to maintain 90 per cent of the said factory’s workforce as contractuals despite the workers’ five to 11 years of service to the company.

KMU also said that it is unjust and illegal, especially for the owner of one of the world’s largest rum makers, to give a wage of P315 to contractuals, given the fact that the legally-mandated minimum wage for Calabarzon is P362.50.

“Today’s strike in Tanduay-Cabuyao further exposes how Lucio Tan is exploiting workers and raking in huge profits. He should do what’s just and regularize the long-standing contractuals in the factory,” Lito Ustarez, KMU vice-chairperson, said.

The labor leader said it is disgusting for the country’s biggest billionaires to refuse to carry out improvements in the wages, job security and trade-union rights of workers in their companies despite their wealth and despite the workers’ protests.

“The labor situation in Tanduay-Cabuyao confirms that Tan, a prime example of the country’s elite, is most socially irresponsible. He is clearly conscious of the vast wealth that he has accumulated but shows no recognition of the pitiful state of the workers who create his wealth,” Ustarez added.

KMU also condemned the massive illegal layoff which the Tanduay management planned to carry out against the contractuals before the strike and the use of water cannons against the workers’ strike this morning.

“Lucio Tan and the Tanduay-Cabuyao management should heed the workers’ just demands and stop meeting these with repression. Grave violations of workers’ rights would always spur workers’ resistance,” Ustarez stated.

KMU, together with workers’ formations from both the public and private sectors united in broad campaign network All Workers’ Unity, is calling for the banning of contractual employment in the country, claiming that the employment scheme is a crime against Filipino workers. 

Reference: Lito Ustarez, KMU vice-chairperson, 0908-6491992

 

     
     
     
           
     


Update as of 9:00AM - Day 2 (May 19, 2015)

Walang-habas na namato ang mga gwardiya ng Asia Brewery sa Gate 2 sa main picketline. Mga bato at bote ang inihagis nila kaya nagkalat ang bubog sa paligid ng picketline - ito ay upang ibaling ang atensyon sa ginagawang pagbuwag sa hiwalay na picketline ng mga manggagawa ng Tanduay sa loob ng compound. Nagsasaboy rin ng mainit na tubig mula sa guardhouse. Muling nagbomba ng tubig mula sa firetruck. Kibit-balikat naman ang pulisya, sa halip na itigil ang karahasan ng mga gwardiya ay kinunsinte lamang ito. Kasalukuyang kinakalap ang bilang ng mga nasaktan.

Kinukundena ng PAMANTIK-KMU ang ganitong desperadong hakbang ng Tanduay at Asia Brewery management upang pigilan ang makatarungang panawagan para sa regularisasyon! Tuloy ang welga, tuloy ang laban!

Update as of 9:30AM - Day 2 (May 19, 2015)

Kasabay ng pamamato ng mga gwardiya sa main picketline sa harap ng Gate 2 ng Asia Brewery ay ipinagtulakan naman ng mga gwardiya ang mga manggagawang nasa loob ng compound na nakaposte simula pa kahapon sa hiwalay na picketline sa harap ng Main Gate ng Tanduay. Kahit na sila ay pumayag na organisadong sumanib na sa main picketline ay pinagtulakan at pinagpupupok ng kawayan ng mga sekyu ang mga manggagawa ngTanduay. Nakuhanan din ng DSLR camera ang isang kabilang sa volunteer sa media and documentation team na hanggang sa ngayon hindi pa naibabalik.

---- PAMANTIK-KMU/TUDLA
 

     

.
 

PAGKAKAISA NG MANGGAGAWA SA TIMOG KATAGALUGAN-KILUSANG MAYO UNO (PAMANTIK-KMU)

PRESS STATEMENT
May 19, 2015

Roque Polido (09204518863), Chairperson, PAMANTIK-KMU
Anse Are (09363265297), President, TUDLA
 

Lucio Tan committing grave human rights abuse to Tanduay workers on strike

 

CABUYAO, LAGUNA - We condemn in the strongest possible terms the continuing human rights violations to the workers of Tanduay Distillers Inc. on strike due to the violence and harassment committed by the security group and hired goons of Lucio Tan.

 

Several incidents have already occurred since yesterday, May 18, when Tanduay workers, led by the Tanggulang Uganayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA), launched their strike. The 397 contractual workers (comprising 90% of the total workforce) demand regularization and better working conditions.

 

As of 12:00NN of May 19, 2015, 50 individuals already have injuries ranging from bruises to cuts caused by security guards and hired goons that beat the workers with truncheons. The said security agents also threw rocks and glass bottles at the picket line simultaneous with surges of water cannon from within the compound’s firetruck. A DSLR camera was illegally confiscated by a security agent when the secondary picket line was dispersed this morning. As of press time, the said camera has not been returned. The local police and local government unit of Cabuyao also turn a blind eye to these incidents even if they are just meters away from the picket line.

 

This is but a desperate move from Lucio Tan and the Tanduay management. Instead of hearing the just plea of the workers, they treat them inhumanely with violence, provoking anger and insulting them like they were not the same workers who honestly labored inside the factory for years.

We firmly believe that the call of the Tanduay workers for regularization is not a difficult thing to do for the Tanduay management. With the numbers from the net sales of Tanduay products in 2012 and 2013 reach P12 billion and P10 billion respectively – is it wrong for workers to demand a fair share as reward for their hard-earned  labor? Does Lucio Tan, a renowned business tycoon of several industries, really wish for workers to be mired in poverty while he continues to live luxuriously and oblivious to the people who made his wealth possible?

 

The Department of Labor and Employment (DoLE) has been deaf to TUDLA’s petition for regularization. Last April 28, two inspectors of DoLE Laguna Provincial Office justified that the two agencies (Global Skills Providers Multi-purpose Cooperative at ang at HD Manpower Service Cooperative) practicing Labor Only Contracting (LOC) were “legal”. Instead of reporting the truth on Tanduay’s involvement with LOC, the two inspectors only focused on “labor standards” and only gave recommendations to the agencies. Now, DoLE is even twisting the facts, saying that the workers have a high chance for regularization “if only they did not stage a strike” because they have, surprisingly, discovered that the 2 agencies had “expired contracts”.

 

In a dialogue yesterday with the National Conciliation Mediation Board attended by representatives from Tanduay, the 2 agencies and PAMANTIK-KMU – Richard Teng, plant manager of Tanduay stressed that he was only an “observer” of the labor dispute, when in fact, the Tanduay management is solely responsible for employing LOCs.

 

DoLE should stop with the lies and urge Lucio Tan and the Tanduay management to concede with the workers’ demands for regularization. We remain firm with our call: the Tanduay management must regularize all 397 contractual workers and respect the rights of the workers for job security, decent wages and benefits!  #

 

     
     
     
           
     
     
     

.
 

Media Release
20 May 2015

Repression vs. striking workers at Lucio Tan firm hit

National labor center Kilusang Mayo Uno condemned today the repression being carried out by the management of Tanduay Distiller, Inc., which is owned by business tycoon Lucio Tan, against its workers who are on the third day of their strike in Cabuyao, Laguna.

The labor group condemned the beating being inflicted by the company’s security forces and hired goons on the workers and their supporters, citing the claim of its Southern Tagalog chapter Pagkakaisa ng Manggagawa sa Timog Katagalugan or Pamantik-KMU that more than 50 people have been injured because of the beating.

KMU also condemned the Tanduay management over incidents where the company’s security forces and hired goons threw rocks at the protestors and harassed them, by for example illegally confiscating a DSLR camera. 

“Holding a strike is not a crime. It is a right guaranteed by the 1987 Constitution. It is revolting that Lucio Tan and the Tanduay management are intensifying their violations of workers’ rights in the face of the workers’ strike,” said Roger Soluta, KMU secretary-general.

The labor leader said that the central demand of the striking workers, for long-standing contractuals to be made regulars, is just and that Lucio Tan, the second richest billionaire in the Philippines, should heed the workers’ demand.

“Lucio Tan and the Tanduay management are employing an overkill of violence in order to maintain the unjust condition of the workers in the factory. They want to keep their profits high by keeping wages low, workers contractuals, and the workplace non-unionized,” Soluta said.

The Tanggulang Ugnayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. or Tudla held a strike to demand the regularization of 397 contractuals, who have been working for five to eleven years in the company.

“If Lucio Tan and the Tanduay management continue to inflict repression on workers and the latter’s supporters, they will reap the effects of the public’s negative perception of them. They may end up losing more profits if they continue to refuse to heed the workers’ just demands and use violence against the workers,” Soluta stated.

Reference: Roger Soluta, KMU secretary-general, 0928-7215313
 

     
     
           
     
     
     


Panata ng mga manggagawa ng Tanduay Distillers Inc.
Rogene A. Gonzales

Kami ang sa bawat bote’y paraiso ang isinisilid
Pumupuno ng patak ng tamis sa piging sa paligid
Nagbibigay nang mga baso’y marating ang tawanan
Nagsisikhay nang mundo’y may palagiang libangan.

Ngunit kami ang nauuhaw sa nakabubuhay na sahod
Ang pinipipi’t bingi sa alambre’t bakod tuwing dumudulog
Binubusog sa mga hampas at bugbog ng mga sekyu
Sinusubuan ng bubog at isinusubsob sa pasismo.

Kami ang nagseselyado sa bilyun-bilyong mga tansan
Sa inaraw-araw na pagbubukas ng patalastas ng pag-alwan
Nang mga bibig ay maranasang humalik sa panaginip
Nang mga lalamuna’y masarapan sa inuming kay lamig.

 

Ngunit kami rin ang nilulunod sa tubig na ibinobomba
Na pinagmula’y alimura't imburnal ng pilantropong bida
Na gatulo na nga'y marunong pang ipagdamot ang yaman
Pagkatigmak ng ‘di-mabilang na butil ng pawis sa pagawaan.

Welga nami'y muling hudyat ng pagbabangong ninanais
Ang tanggula’t ugnayan ng dadaluyong na lakas ng anakpawis
Ang ‘di maapulang apoy sa sama-samang tibay ng paninindigan
Ang kuyom na kamaong siyang babasag sa ilusyon ng kaayusan.

Kami ang kilusang magsusuka sa mga lango sa kapangyarihan
Ang maghuhugas sa kahungkagan sa lababo ng kasaysayan
Ang bubuo’t magtatakda ng bagong tadhana’t kinabukasan
Sa aklasang magbubura sa mga gahamang tulad ni Lucio Tan!

 

     
 
==          
     


Update as of 10:30AM - Day 2 (May 19, 2015)

Muling nangbomba ng tubig mula sa firetruck ang security group ng Asia Brewery kasabay ng kanilang paghagis ng mga bato at bote. Ilang mga manggagawa ang naitalang nasugatan.

Pagkahupa ng karahasan ng mga sekyu ay muling nagtipon ang mga manggagawa upang ituloy ang programa sa picketline. "Walang-patid na yata ang pagtatangka ng mga ahente ni Lucio Tan na buwagin ang aming hanay subalit hindi kami susuko hanggang makamit ang tagumpay ng welga!" saad ni Anse Are, Pangulo ng Tanggulang Uganayan Daluyan ng Lakas ng Manggagawa sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA). Patuloy na nananawagan para sa suporta ang mga manggagawa na hangad ang regularisasyon ng 397 kontraktwal na higit 5-11 nang nagtatrabaho sa Tanduay.
----
Roque Polido (09204518863), Chairperson, PAMANTIK-KMU
Anse Are (09363265297), President, TUDLA
 

           

.
 

PAGKAKAISA NG MGA MANGGAGAWA SA TIMOG KATAGALUGAN - KILUSANG MAYO UNO (PAMANTIK-KMU)

 

PRESS STATEMENT

May 20, 2015

 

REFERENCE PERSON:  

Roque Polido (09204518863)

Chairperson, Pagkakaisa ng Manggagawa

sa Timog Katagalugan (PAMANTIK-KMU)

 

Dante Ragasa (09159003165)

Vice-president, Tanggulan Ugnayang Daluyang Lakas

ng Anakpawis sa Tanduay Distillers  Inc. (TUDLA)


 

Tanduay workers on strike to Kentex victims: “Justice begins when contractualization ends.”

 

CABUYAO, LAGUNA - As the House of Representatives tackle today the tragic Kentex factory fire,Tanduay workers urged the Aquino government to put an end to contractualization, saying that this is the “only way to give justice to the 72 victims of the tragedy.”

 

The Tanggulang Ugnayan Daluyang Lakas ng Anakpawis sa Tanduay Distillers Inc. (TUDLA) also condemned the Aquino government’s inutile moves in resolving labor disputes in favor of workers. In the case of the Kentex workers, the Department of Labor and Employment, the local government units involved, the Bureau of Fire and Protection, and the Kentex management has yet to be held accountable for the lack of occupational safety standards in the factory. The company’s compensation of only P8,000 for the workers’ families is also a “deliberate insult to injury”, TUDLA said.

 

“Contractualization killed the Kentex workers. It is a crime that both the government and private companies are guilty of committing for decades now. We do not want to end up dead, neither do we want to be dying every day due to the lack of wages, absence of benefits and job security,” Dante Ragasa, Vice-president of TUDLA said. He added that the reason why the Tanduay workers have been on strike for three days now is for their demand for regularization because of Lucio Tan and DoLE’s “consent of practicing the crime of Labor Only Contracting” (LOC). For 5 to 11 years, the 397 workers of Tanduay Distillers Inc. remain contractual and their families in dismal poverty.

 

“We are suprised with how fast and frequent Asia Brewery’s fire department bomb us with water cannons when there is no fire to begin with. They could have done a better job in Valenzuela when the whole Kentex factory was engulfed with flames,” Ragasa stressed. At least 3 to 5 times each day, security groups attempt to disperse the picket line through water cannons from fire trucks within a compound. Other security guards whom the workers consider as “hired goons” since they only arrived when the strike began, also throw rocks and glass bottles to the picket line which already injured 50 workers and supporters as of press time.

 

“Lucio Tan’s desperation in dispersing our picket line through violence exposes further his insatiable greed and indifference to the calls of the workers. Our principled unity and the support of the people will further strengthen our cause until victory,” Ragasa said.

 

Meanwhile, Ariel Velasquez, Chairperson of Liga ng mga Manggagawa Para sa Regular naHanapbuhay (LIGA), highlighted that 70% to 80% of workers throughout industrial factories in Southern Tagalog remain contractual - most of which are run by agencies practicing LOC. “Because of widespread contractualization, safety standards for workers are neglected. Such as what happened to the Kentex workers, a lot of factories in the region do not provide proper Personal Protective Equipments (PPE) to avoid hazardous incidents inside the workplace,” Velasquez said. In the case of the Tanduay workers, they are obligated to buy their own PPE which is deducted from their already meager wages.

 

Early this morning, three buses full of scabs were reportedly escorted by the Philippine National Police –Cabuyao inside the Tanduay factory. TUDLA stresses this is an attempt by Tanduay management to resume production as it already incurred an estimated loss of P30 million worth of products since the strike began. #

 

 

     
     
     
           
     


Update as of 9:30AM - Day 2 (May 19, 2015)

Sa muling pagsasanib ng mga manggagawa sa loob tungong labas na picketline ay mangiyak-ngiyak ang karamihan sa manggagawa dahil sa galit. Bagama't naagaw ang kubol sa harap ng planta ng Tanduay ay tuloy ang welga at picketline sa harap ng Gate 2 Asia Brewery. Titiyakin ng mga manggagawa na magpapatuloy na nakatigil ang produksyon sa Tanduay bilang bigwas sa kapitalistang si Lucio Tan.

Liban sa 20 manggagawang nagtamo ng samu't saring sugat dahil sa dahas ng mga sekyu kahapon ay panibagong 5 manggagawang ang nasugatan kanina at patuloy na nilalapatan ng paunang lunas.

Tuloy ang welga ng mga manggagawa ng Tanduay sa kabila ng ganitong mga hakbangin ng management! Panata nati'y hindi tayo magpapagapi sa karahasan ng mga ahente ni Lucio Tan at patuloy na nananawagan sa pagdalo ng iba't ibang mga unyon, sektor at lalawigan na makiisa sa laban upang lalong mapatibay at maipagtanggol ang nagkakaisang hanay ng sambayanan!

---- PAMANTIK-KMU

Sa halip na dinggin ang makatarungang panawagan ng mga manggagawang kontraktwal ng Tanduay, dahas at panunupil ng estado ang iniharap ni Lucio Tan kasabwat ang DoLE! Muling binomba ng tubig mula sa firetruck ng Asia Brewery sa tangkang buwagin ang picketline. Marami rin sa mga kapulisan at security guard ang namalo at namato sa mga manggagawa - halatang nag-uudyok sila sa hanay na salubungin ang galit sa dahas. Subalit nanatiling organisado ang mga manggagawa ng Tanduay at iba pang unyon ng manggagawang nakasuporta sa kanilang laban. Unang araw pa lamang ito ng welga subalit buong tatag na haharapin ng lahat ang laban hanggang makamit ang tagumpay!
TULOY ANG WELGA NG MGA MANGGAGAWA NG TANDUAY PARA SA REGULARISASYON AT MAKATAONG KONDISYON SA PAGGAWA!
---

Roque Polido (09204518863), Chairperson, PAMANTIK-KMU
Anse Are (09363265297), President, TUDLA
 

     

.


ilps logo.jpg

 

International Release

20 May 2015

 

Violent dispersal of Tanduay picketline denounced

 

MANILA. We denounce Tanduay Distillers Inc. (TDI) owner Lucio Tan for the violent dispersal of striking workers at the Cabuyao, Laguna distillery. We hold the Aquino government accountable for the serious violation of human and labor rights.

 

“Lucio Tan is intoxicated with his own self-worth.  Having been a crony under the Marcos dictatorship, he acts like Filipinos are still under martial law,” ILPS-Philippines Chair Elmer Labog said.

 

At least 50 workers suffered cuts and bruises when company guards and hired goons attacked the picketline for two consecutive days since the strike started on May 18.

 

Workers were beaten with truncheons, blasted with water cannons, and pelted with rocks and glass bottles from inside the factory.  The local police merely looked on a few meters away.

 

An indignation rally was held at the Cabuyao municipal hall yesterday.

 

Workers have long petitioned that 397 contractual workers be regularized in accordance with the law.  Instead, the government's labor department declared the labor contracting agencies as "legal".

 

As the picketlines effectively shut down the plant, and with the mounting pressure on the company in the publicized case, the labor office is now changing its tune.  It has "discovered" that the contracting agencies have "expired contracts".

 

At a hearing called by the government's National Conciliation Mediation Board yesterday, Mr. Richard Teng, manager of the Tanduay plant, refused to take responsibility for the mess asserting that he was only an "observer" on the labor dispute when in fact the company hired the workers from those labor-only contracting (LOC) agencies.

 

The Labor Secretary or the President himself has assumed jurisdiction over strikes in the past.  In confronting the second-richest man in the country, however, both have remained reticent on the labor dispute.###
 

 

-- 

I L P S   
Philippine Chapter

Office Address:
2/F IBON Center, 114 Timog Avenue 
Quezon City 1103,  PHILIPPINES
Tel: +63 2  9277062
E-mail: 
ilps.phils@gmail.com

Website: www.ilps-phils.com

Facebook: www.facebook.com/ILPSPhils

Twitter: www.twitter.com/ILPS_Phils

 

-- 

I L P S   
Philippine Chapter

Office Address:
2/F IBON Center, 114 Timog Avenue 
Quezon City 1103,  PHILIPPINES
Tel: +63 2  9277062
E-mail: 
ilps.phils@gmail.com

Website: www.ilps-phils.com

Facebook: www.facebook.com/ILPSPhils

Twitter: www.twitter.com/ILPS_Phils

 

     
     
     
           
     
     
     
           
           
           

 

/p

  
 

Google